„Poslední dva případy, o kterých víme, se u dvou z našich klientek odehrály minulý týden. Jeden byl v Jasanové ulici a druhý na Údolní. U dveří zazvonil neznámý muž, který se představil, že je z města a řeší úhradu za pečovatelskou službu. První paní byla značně důvěřivá a muži vydala částku tisíc korun, zatímco druhá zareagovala opatrněji a muže odkázala na syna, který její platby řeší a peníze mu vyplatit odmítla,“ popsala vedoucí oddělení sociálních služeb Iveta Čípková.

Podle obou žen působil muž důvěryhodně, byl dobře oblečený a mluvil slušně. „Nápadné bylo jen to, že hodně spěchal, což je pochopitelné. Případy se zabýváme, zatím ale příliš vodítek nemáme. Nejvíce pomůže včasné oznámení na lince 156, hlídky pak můžou zareagovat obratem a pátrat přímo v terénu,“ komentoval zástupce ředitele městské policie Stanislav Sotolář.

Sociální pracovníci se prokazují průkazem zaměstnance města, který je opatřený jejich fotografií. „Snažíme se nabádat naše klienty, aby pokud možno veškeré platby za obědy či další služby hradili bezhotovostně, to je nejbezpečnější. Naštěstí už zhruba osmdesát procent našich klientů volí tihle možnost. Pro ty, kteří platí v hotovosti, vždy dopředu vystavujeme daňový doklad, který shrnuje počet skutečně odebraných obědů i částku za ně. Úhrady navíc vybírají výhradně naše pečovatelky, které senioři dobře znají, nikdo jiný není pověřenou osobou k výběru hotovosti,“ dodala Čípková.