Tato předběžná opatření přijala firma MP Lesy, která má správu lesů na starosti.

„Kácet budeme hlavně jehličnaté stromy – borovice a smrky. Ty jsou přímo nad vozovkou. Podílet se na kácení bude asi sedm lidí, kteří budou muset zajistit hlavně to, aby stromy nespadly na některá zobydlí nebo na dráty vysokého napětí,“ popsal průběh kácení Petr Kalenský zfirmy MP Lesy.

Petr Novák zMěstského úřadu vBoskovicích ktomu dodal: „Celý problém vznikl na jaře, kdy několik stromů popadalo přímo mezi projíždějící vozidla. Tehdy jsme operativně pokáceli nejnebezpečnější stromy. Zbylých asi šedesát dřevin odstraníme příští týden.“

Provoz bude vulici Podhradí uzavřen od desátého do čtrnáctého září vždy od půl sedmé do čtrnácti hodin. Objížďka ulice je možná přes silnici druhé třídy, která spojuje Boskovice se Lhotou Rapotinou.