V Blansku aktuálně žije také 589 trvale přihlášených cizinců a dalších 269 tam má přechodný pobyt. Ve statistikách se odráží klesající počet nově narozených dětí, kterých bylo loni v Blansku 196 oproti předloňským 226.

Roli hraje také pokles počtu nově přistěhovaných. V roce 2019 jich bylo 295, zatímco o rok dříve 404 a předloni dokonce 473. Počet odstěhovaných lidí z Blanska nestoupá. Loni to bylo 335 místních a předloni pak 380.

„Mírný pokles v počtu obyvatel české národnosti sledujeme v posledních několika letech. Oproti tomu celkový počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu ve správním obvodu Blanska jako obce s rozšířenou působností mírně narostl. Z loňských 55 780 obyvatel na současných 56 019,“ informoval na webu města vedoucí blanenkského odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík.