Jeden z nich, Tomáš Fryč, pomáhá sestrám na interním oddělení. Stará se například o polohování pacientů nebo jejich překládání z lůžka na lůžko.

Převáží je a doprovází na vyšetření. U nemocných se stará také o hygienu nebo je krmí a přináší léky. „Beru tuto práci jako dobrou zkušenost. Jsem rád, že to vidím i z druhé strany – co se děje s pacienty po našem hasičském výjezdu. Obdivuji personál nemocnice, zvlášť v této době,“ uvedl na webu města pětadvacetiletý profesionální hasič.