Necelý půl rok po dokončení stavby zimního stadionu vypadá jedna z jeho vnitřních stěn jako zelená louka. Téměř celou stěnu přistavěné ubytovny obrůstá plíseň, přestože stavba za sedmatřicet milionů ještě dýchá novotou. Příčinou je pravděpodobně velká vlhkost uvnitř zimního stadionu, která není dostatečně odvedena ven.

„Ubytovnu jsme dostavěli teprve v polovině loňského roku. Díky záruční lhůtě máme možnost tyto problémy reklamovat,“ řekl blanenský místostarosta Jindřich Král.

Firma PS Brno, která budovu vystavěla, je ochotna plíseň odstranit. Kde se stala chyba však neví.

„My jsme žádnou chybu neudělali. Při stavbě jsme postupovali podle projektu, které si město Blansko nechalo vypracovat nezávisle na naší firmě. Pokud projektant navrhne nějaké řešení, tento nedostatek opravíme nebo opravy uhradíme,“ uvedl vedoucí střediska firmy Jaroslav Brázda.
Jak se plísně zbavit už zaměstnanci Služeb Blansko vědí. Musejí však zatím počkat na příhodnější počasí.

„Z části stěny jsme plíseň úspěšně odstranili Savem. Teď musíme počkat, až nebude tak vlhko, abychom mohli očistit celou stěnu. Tu potom natřeme vodoodpudivou barvou,“ popsal další postup Pavel Tesař, který už osm let udržuje pořádek na Zimním stadionu.

Plesnivá stěna ubytovny tedy zůstane minimálně do jara ve stejném stavu. Ředitel Služeb Blansko Rade Snopek to za zásadní problém nepovažuje. „Reklamujeme pouze drobnosti, jako třeba zatékání na některých místech nebo uchycení zábradlí. Větší reklamací je jen z velké části plesnivá stěna
ubytovny uvnitř zimního stadionu. U ostatních oprav se jedná spíše o dolaďování, o postupné dotahování stavby na požadavek provozu,“ tvrdí
Snopek. Podle Snopkových slov je za navlhání a plesnivění stěny ubytovny zodpovědná firma, která objekt podle projektových návrhů stavěla.