Jak vlastně k nedávnému poškození trávníků při likvidace plevele na chodnících došlo?

Chyba lidského faktoru. Dodavatelská firma si pořídila nový stroj pro cílenou chemizaci (speciální příslušenství pro nosič nářadí HAKO). Na stroji je lišta, kde jsou umístěna čidla, která automaticky spouštějí trysky. Ty pak aplikují postřik na konkrétní rostlinu plevele na chodníku plus na bocích jsou ještě ručně ovládané trysky. Obsluha je spouští v místech, kam se přímo pracovní lišta nedostane. Například podél silničního obrubníku, kolem dopravních značek sloupů veřejného osvětlení a podobně. Obsluha se s novým strojem zaučovala a v některých místech tyto ručně ovládané trysky nechala puštěné, i když neměla.

Co se přípravek firma při tom konkrétně používá?

Recovera používá přípravek Clinic TF. Aplikuje se speciálním příslušenstvím nosiče nářadí HAKO pro cílenou chemizaci. Částečně je plevel odstraňován také mechanicky agresivními kartáči na zametacím stroji. Toto řešení ale nelze použít na chodnících se zámkovou dlažbou, došlo by k poškození dlažby. Mechanické čištění se obvykle používá pro odstranění plevele při okraji komunikace. Přerostlý plevel v chodnících bývá vytrháván ručně.

Budou poškozené trávníky nějakým způsobem ošetřeny?

Po nejbližší seči dodavatelská firma poškozené trávníky zdarma oseje. Pokud porost nevzejde, bude to dělat opakovaně.

Opravy v Hybešově ulici v Boskovicích pokračují. Hotovo by mělo být v srpnu
Opravy v Hybešově ulici v Boskovicích pokračují. Hotovo by mělo být v srpnu

Zaznamenali jste na radnici ohledně této události nějaké oficiální stížnosti? Zejména na sociálních sítích to bylo velmi diskutované téma…

Odbor správy majetku ani odbor tvorby a ochrany životního prostředí neeviduje žádnou stížnost. Diskuzi na sociálních sítích jsem zaznamenal. Při nadměrném použití chemie na to můžou citlivá zvířata reagovat různými způsoby. Vlastně je to jeden z důvodů, proč se snažíme použití chemických látek minimalizovat a proč jsme žádali Recoveru o používání této speciální lišty, která toho při správném použití docílí. O to smutnější je výsledek prvního použití této technologie.

A co změna technologie za šetrnější k přírodě?

Ano, zvažovala se a stále o tom přemýšlíme. Mechanické čištění má svoje limity, jak už jsem popsal výše, podobně jako čištění párou. Ani komise pro životní prostředí nedošla k jasnému doporučení. Předpokládám, že debata nad změnou technologie bude pokračovat. Nicméně mezitím děláme dílčí kroky k minimalizaci použití chemie. Kromě používání cíleného postřiku, který v optimálním případě sníží množství chemie až o šedesát procent, testujeme použití jiné účinné látky bez glyfosátů. To už probíhá v širším centru města.

Kolik město v současnosti stojí likvidace plevele v ulicích Boskovic?

Pro letošní rok na to v rozpočtu máme vyčleněnou částku do šesti set tisíc korun. Odstraňování plevele byl v tomto roce mělo proběhnout dvakrát až třikrát podle potřeby.