Obec jej totiž využívala od roku 2004. „Všechno, co jsme chtěli udělat, je již hotové. Proto vytváříme nový dokument. Zakotvíme do něj další směřování naší obce tak, aby si zachovala svůj venkovský charakter. Půjde v něm především o projekty, do kterých se chceme pustit," uvedla starostka Valchová Jindra Brožová.

Na podobě dokumentu spolupracuje vedení obce s architektem z odborné firmy. Podle Brožové má být hotový co nevidět, na jaře jej pak bude schvalovat zastupitelstvo. „Brali jsme v potaz i připomínky obyvatel, kteří se mohli na veřejných diskusích vyjádřit, co by si v naší obci přáli udělat. Písemná podoba našich plánů je důležitá také proto, že ji často vyžadují poskytovatelé dotací. Díky němu můžeme mít větší šanci uspět," vysvětlila Brožová.

Plány Valchovských na příští roky nejsou malé. „Chceme například obnovit ovocná stromořadí kolem polních cest, která ve Valchově dříve byla, ale postupně vymizela. Obnovíme tradici a vysadíme třešně či švestky. A lidé, kteří půjdou kolem na procházku, si je budou moci utrhnout," plánuje Brožová.

Jednou z nejdůležitějších věcí podle ní bude příprava deseti až dvanácti stavebních pozemků pro výstavbu nových rodinných domků. „Parcely ale budeme muset vykoupit od soukromníků. Letos se s nimi chceme začít domlouvat. Ve směru ke Žďárné by tak mohla vzniknout celá nová ulice. V územním plánu máme připravených ke stavění až padesát pozemků, to je ale ještě daleko. Také chceme v sokolovně postavit jeviště, které nám hodně chybí, když pořádáme divadla a koncerty," vyjmenovala některé záměry Brožová.