Vydá ji Vlastivědná a muzejní společnost v Brně. „Nápad na knihu přišel od pracovníků Muzea Boskovicka,“ řekl Jaromír Kubíček z vlastivědné společnosti. Pokud vznik publikace schválí rady měst v regionu, vypracují ji v příštích třech letech profesoři vysokých škol ve spolupráci s místními historiky. Bude rozdělena na dvě části. „První bude všeobecná a region v ní bude představen z pohledu společenských i přírodních věd a druhá topografická,“ popsal Kubíček