O vizi nového oboru v pondělí jednal ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Jaroslav Martínek s Gustávo Barbosem z Kolumbie.

„Gustávo Barbosa k nám přijel osobně představit projekt znovuzalesnění tropických pralesů 3F, na kterém spolupracujeme už od roku 2001 a v rámci kterého se podílíme na obnově tradičních dřevin v pralesích. V souvislosti s tím jsme plánovali, že bychom v budoucnosti posílali naše studenty na stáže na místní latinsko-americkou univerzitu a oni jejich studenty zase k nám,“ nastínil svoje vize Martínek.

Podle představ ředitele ŠLP by studenti, kteří studují na Mendelově univerzitě obor Tropické lesnictví, jezdili na semestrální stáže přímo do tropických pralesů. „Tam by se sami přesvědčili, jak vypadají dřeviny, o kterých se učí. A oni by na oplátku přinášeli do latinské Ameriky naše představy o novodobém ekologickém zemědělství,“ doplnil Martínek.