Všímat si svého okolí a více se o něj starat. Toho by se rádi dočkali členové Českého svazu ochránců přírody, kteří vyhlásili dlouhodobý projekt s názvem Zachraňme studánky. Chtějí tak pomoct studánkám, které z přírody stále častěji mizí. Z Blanenska sem lidé zaregistrovali osm studánek. V poslední době přibyly dvě nové. Pít z nich ale nedoporučují.

Začátkem srpna do národního registru zapsal dvě studánky z bývalého okresu Blanska i starosta Šošůvky František Ostrovský. „O registru jsem se dozvěděl z internetu. V blízkosti obce máme dvě studánky, které se léta snažíme udržovat. Chtěl jsem, aby se o nich lidé dozvěděli,“ uvedl starosta. Podle něj totiž obě studánky byly v minulosti významným prameništěm. „Například voda ze studánky Na Troubkách zásobovala nedaleký hrad Holštejn pitnou vodou. Voda z kapličky ze studánkou zase představovala zdroj pro sloupský kostel a faru,“ vysvětlil.

Dnes se tu ale často setkávají s projevy vandalismu. „Lidé do studánky hazí odpadky. Jednou zde někdo neváhal vyhodit i kolo. Také dveře od kapličky, kde studánka je, bývají často vyvrácené nebo poškozené,“ dodal.

Zamezit podobným projevům vandalství by chtěli tvůrci projektu. „Všichni od dětí až po důchodce mohou do registru studánky z jejich okolí nahlásit. Jedná se o ryze dobrovolnou věc. Chceme, aby lidé více všímali svého okolí a začali se o něj trochu starat. Nikdo totiž nemá zákonnou povinnost o studánky pečovat, pokud to není státem uznaný zdroj pitné vody. Kdo studánku nahlásí, tak se o ni také většinou začne více starat,“ uvedl za Český svaz ochránců přírody Michal Kulík.

Všechny studánky, které přibudou do registru, se pak objeví ve sborníku, který sdružení každoročně vydává. Na Blanensku už je jich do registru zapsáno osm. „Hlavně v okolí Adamova je dostatek studánek, které sem lákají cyklisty i turisty,“ dodal.

Pití vody ze studánek se ale spíše nedoporučuje. „Neschvaloval bych pití z žádné studánky v blízkém okolí Adamova. Jedině po převaření vody. Ne že by byla zdravotně závadná, ale k běžné konzumaci voda opravdu není,“ sdělil vedoucí Klubu českých turistů Adamov Jiří Janás.

Osvěžení v pramenité vodě hledal i Martin Palatka z Blanska. Ten ví hned o dvou studánkách poblíž sídliště Podlesí. „Procházeli jsme se tam často s klukama. Třeba u potůčku, který z jedné z nich vytékal, jsme si stavěli hráze. Když u nás netekla voda, chodili jsme si pro zásoby do studánky. Voda je tam čistá, pijeme ji,“ uvedl.