Čtyřiaosmdesát studentů zasedlo dopoledne do lavic k písemné části maturitní zkoušky z českého jazyka. Nejvíce z nich si vybralo téma Proč se otevíráme internetovým přátelům, které psali formou úvahy.