Na koncertě v kulturním domě se představí nejen jubilující sbor, ale také Smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů z Letovic, Smíšený pěvecký sbor Janáček z Boskovic a Svatojánský pěvecký sbor ze Svitávky.
Součástí oslav bude připomínka osmistého čtyřicátého výročí první písemné zmínky o obci Vanovice. „Před koncertem i po koncertě tak bude možné zhlédnout panelovou výstavu o historii obce a Malé Hané,“ uvedl starosta obce Petr Dvořáček. Po asi třiceti letech bude také vystaven vanovický kroj.
Jak vyplývá z historie pěveckého sboru, bylo v osmdesátých letech devatenáctého století na venkově založení takového sboru ojedinělé. Vliv mělo to, že Vanovice v té době byly evangelickým centrem rozsáhlé oblasti, kazatelé evangelického sboru byli velmi vzdělaní muži, kteří pro tamní školu hledali vzdělané a schopné učitele.
Mezi nimi byl František Břeněk (otec spisovatele Otýna Břeňka), pedagog s velkým rozhledem, mimo jiné vyznamenaný státní medailí Za zásluhy o školství, který mimo to, že byl iniciátorem založení tamní občanské záložny či spolku dobrovolných hasičů, byl rovněž spoluzakladatelem Čtenářského spolku Vlastimil. Ten půjčoval knihy a časopisy, nacvičoval divadelní představení a pořádal osvětové přednášky. A právě po jedné takové přednášce podal podučitel Tomáš Tomášek roku 1887 návrh na ustavení pěveckého sboru.
Myšlenka se hned ujala a sbor začínal s prvními osmi zpěváky. S krátkými pauzami během světových válek sbor přetrval až do dneška. Název Vlastimil sbor přijal roku 1976.
Sbor Vlastimil, který od roku 1982 vede dirigent Miloslav Krejsa, vystupuje při různých oslavách a kulturních akcích ve Vanovicích a okolí, tradicí už se stalo zpívání vánočních mší na konci roku. V posledních letech vystupuje rovněž při adventním zpívání na Staroměstském náměstí v Praze. „Zkoušky se konají v záložně ve Vanovicích zpravidla jednou týdně,“ uvedl předseda sboru Kamil Vystavěl. Sbor má nyní patnáct členů. V minulosti jich míval dokonce až čtyřicet.