„V našem lese se má za následujících deset let vytěžit asi devět a půl tisíce kubíků dřeva. Když vezmu v potaz tržní cenu kulatiny, která určitě ještě vzroste a částku, jenž Petrovice dostanou za pronájem, je to pro firmu velmi výhodný byznys. I přesto, že se bude o les muset starat. Sázet stromky, vyžínat trávu a podobně. Je zajímavé, že nikoho nezajímá, že obec tak přijde o několik milionů korun. Po konzultaci s odborníkem, jsem si jistý, že to budou nejméně čtyři miliony,“ řekl petrovický zastupitel za ČSSD Antonín Filouš

Téměř pětapadesát hektarů obecních lesních pozemků pronajali v prosinci Petrovičtí firmě Dřevo-Navrátil s. r. o. se sídlem poblíž Kostelce na Hané. Na deset let za šest milionů sedm set padesát tisíc. Oproti minulé dekádě, kdy v obecním lese těžila dřevo zahraniční firma si Petrovice na nájemném polepší zhruba o dva miliony korun. „Končila nám nájemní smlouva. O pronájem lesa měly zájem dvě firmy. Na zastupitelstvu jsme odhlasovali, nabídku Dřevo-Navrátil s. r. o. Pro bylo sedm zastupitelů z devíti, včetně jednoho z opozice,“ nevím, s čím má pan Filouš problém, řekl starosta Petrovic Vladimír Paulík (Věci veřejné).

Jednatel firma Dřevo-Navrátil s. r. o. Jaroslav Navrátil řekl, že nejvíce dřeva vytěží v petrovické lese letos a příští rok. Přes tři tisíce kubíků. „Jestli si někdo myslí, že chceme les jen vykácet a dřevo z tučným ziskem prodat je na omylu. Obec stanovila pravidla hry. Platí revírníka, který bude na hospodaření v lese dohlížet. My musíme postupovat podle předem schváleného lesního hospodářského plánu na kterém jsme se s obcí dohodli. Musíme dodržovat zákon a o les se také starat. Stavět oplocenky, vyžínat trávu a samozřejmě sázet nové stromky,“ upřesnil Navrátil.

Předák petrovické ČSSD Antonín Filouš navrhoval, aby se hlasování o tom, které firmě les Petrovičtí pronajmou odsunulo na později. Jeho návrh však podpořili jen dva zatupitelé. „Na úřední desce sice visel dokument s chystaným záměrem pronajmout obecní les, ale dodnes mi není jasné, kdo ho v minulosti schválil. Starostou jsem byl odkázán na starší zápisy ze zastupitelstev, ale o tom se tam vůbec nepíše,“ poznamenal Filouš s tím, že konkrétní nabídky firem a nájemní smlouvy viděl až na prosincovém zastupitelstvu. „Nechápu, jak zastupitelstvo může rozhodnout o tak velkém zdroji příjmu pro obec bez podrobnějších informací a zvážení jiných možností,“ divil se Filouš, který při hlasování, zda les pronajmout firmě Dřevo-Navrátil s.r.o zvedl ruku proti.

Starosta Petrovic má na stanovisko opozice jiný názor. „O tom, že budeme jednat o pronájmu lesa všichni zastupitelé věděli dopředu. Někteří si však na obci ani nevyzvedli podklady. Nájemní smlouvu a její podmínky vypracovávala obec. Kdokoliv mohl na obec zajít a případné nejasnosti nebo problémy prodiskutovat. Na zastupitelstvu jsme navíc o znění smlouvy hlasovali," řekl Paulík. „Smlouvu jsem viděl poprvé až na zastupitelstvu, kde už se rozhodovalo o firmě, které se les pronajme,“ oponoval Filouš.

Podle něj by bylo nejlepším řešením, kdyby v lese hospodařila obec sama. „Obec by na tom vydělala. Navíc by nabídla práci místním lidem a firmy. Přivydělat by si mohly na brigádách i petrovické spolky. Pronájem lesa cizí firmě a ještě za takových podmínek, mi připadne pro obec velmi nevýhodné,“ dodal Filouš.

Starosta Petrovic Vladimír Paulík poznamenal, že o vlastní správě lesa petrovická radnice neuvažovala. „Na lesní hospodářskou činnost nemáme povolení. V předchozích letech jsme les pronajímali, a nebyl s tím problém,“ řekl Paulík a dodal, že z nájmu budou Petrovičtí každý rok dávat na zvláštní účet sto padesát tisíc. Ty postupně využijí na opravu veřejného osvětlení a kabeláže nízkého napětí v obci. Část peněz z pronájmu lesa použijí Petrovičtí také na stavbu víceúčelového sportovního areálu.