Momentálně se na tyto práce Petrovičtí připravují. „Jsme domluvení se zástupci společnosti E.ON, že veškerá kabeláž nově povede pod zemí. Souběžně s tím počítáme také s opravou chodníků a instalací nových sloupů veřejného osvětlení," oznámil petrovický starosta Vladimír Paulík.

Teď obec vyřizuje stavební povolení. „Přesný termín zahájení prací neznám, všechno záleží na spolupracující společnosti. Každopádně si od toho slibujeme modernizaci a zkvalitnění energetických služeb," řekl Paulík.

Práce po částech

Budou se snažit, aby dopad prací na život lidí v obci byl co nejmenší. „Petrovice rozdělíme na tři části, které pracovníci obsadí zvlášť. Nedojde k rozkopání povrchů v celé obci najednou," přislíbil petrovický starosta.

Momentálně si netroufá odhadovat, kolik peněz na akci radnice uvolní ze svého rozpočtu. „Pokusíme se získat peníze ze dvou dotací. V případě chodníků oslovíme Státní fond dopravní infrastruktury, jelikož se jedná o práce u silnice první třídy. V případě veřejného osvětlení zkusíme využít nový program Efekt, který má na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu," dodal Paulík.