Petrovický sbor se zaměřuje především na práci s dětmi a mládeží. „Účastníme se soutěží dospělých, dorostu i mladších dětí. V létě organizujeme tábory, někdy i ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Petrovic na Slovensku," popsal činnost sboru jeho starosta Antonín Filouš. Hasiči ze slovenských Petrovic také přijedou, v neděli předvedou požární útok.

Oslavy začnou ale již v sobotu. Odpoledne se sejde slavnostní valná hromada sboru, následovat bude večerní taneční zábava. V neděli bude součástí programu mše svatá v petrovickém kostele svatého Petra a Pavla, den otevřených dveří garáže sboru a výstava historických fotografií. Dobrovolní hasiči ukážou svou i zapůjčenou historickou a novodobou techniku. Také předvedou činnost mladších a starších členů sboru. „Připravujeme rovněž módní přehlídku starých hasičských oděvů," uvedl Filouš.

Petrovičtí hasiči slaví sto dvacet let, před šesti lety však zjistili, že podle kroniky zakladatele hasičského hnutí Tituse Kršky je sbor možná ještě o několik let starší. „Zjišťoval jsem o tom podrobnější informace, ale historici k tomu zatím konečné vyjádření nevydali," popsal starosta sboru, proč stále počítají stáří sboru od roku 1894.

Děti a mládež začaly ve sboru působit až později. „Organizovaně se náš sbor začal věnovat mládeži v roce 1952," řekl dlouholetý člen sboru František Manoušek, který se zajímá o jeho historii. Od té doby petrovičtí hasiči pracují s dětmi a vychovávají stále nové členy.

V současnosti tvoří sbor více než sto deset lidí. Kromě práce s dětmi hasiči pořádají ples, pálení čarodějnic, pouťové oslavy, halloweenský pochod s lampiony, zahájení adventu a další akce.

MARIE TOMISOVÁ