Vesnice Petrovice leží na hranici Moravského krasu a má jen zastaralou kanalizaci a žádnou čističku odpadních vod. V obci se už sedm let chystají na to, že postaví čistírnu a novou kanalizaci. Jenže by se tím značně zadlužili. Proto se za dva týdny koná v Petrovicích referendum, aby o tom, zda stavět, nebo nestavět rozhodli sami lidé.

Starosta Petrovic Vladimír Paulík už nyní prohlašuje, že stavět je za stávajících dotačních podmínek pro obec příliš velkým břemenem. Je rozhodnutý, že v referendu bude hlasovat proti stavbě. „Podle odhadů stavba přijde asi na šedesát milionů korun. Nynější dotační podmínky jsou takové, že alespoň čtvrtinu musí zaplatit sama obec. Museli bychom si vzít úvěr minimálně na dvacet let, čímž bychom rozvoj obce úplně zastavili,“ tvrdí starosta.

V současné době Petrovičtí vypouští odpadní vody do jednotné kanalizace, kam teče i dešťová voda, na což mají příslušné povolení. „Naše obec částečně zasahuje do Moravského krasu. Většina obcí v tomto území už čističky má nebo brzy bude mít. Nový způsob řešení odpadních vod bychom potřebovali také kvůli rozsáhlé nové zástavbě v obci, protože v nových domech si musí majitelé pořizovat domácí čističky odpadních vod,“ vyjmenoval starosta důvody pro stavbu.

Na otázku „Souhlasím s výstavbou čistírny odpadních vod a kanalizací v Petrovicích?“ budou Petrovičtí odpovídat v sobotu čtrnáctého května od osmi hodin ráno do šesti večer. K referendu se chystá například Miloš Palatka z Petrovic. „K referendu půjdu a budu určitě hlasovat pro čističku a kanalizaci. A to i přesto, že mám v Petrovicích postavený nový dům a sám jsem si tam asi za čtyřicet tisíc korun musel pořídit vlastní čističku. Myslím si totiž, že celkové vyřešení odpadů v obci bude přínosem pro životní prostředí,“ míní muž.

Ještě před referendem chce vedení obce dát lidem informace o tom, co bude stavba obnášet. „Nyní shromažďujeme od projektové firmy veškerou dokumentaci, odhady nákladů a příští týden s tím lidi seznámíme. Průběžně jsou samozřejmě informováni i ve zpravodaji nebo na zastupitelstvech,“ doplnil starosta Paulík.

Petrovičtí už mají na stavbu vydané územní rozhodnutí, do konce prázdnin by měli mít na stole i stavební povolení a budou žádat na ministerstvu zemědělství o dotaci ve výši dvaceti milionů korun pro první etapu stavby. Ta zahrnuje stavbu čističky a hlavních řadů nové kanalizace, druhá etapa má řešit kanalizaci ve zbývající části obce. „Budeme na stavbu připraveni, ať už referendum dopadne jakkoliv. Pro mě je stavba přijatelná jen tehdy, pokud se změní dotační podmínky a obec se bude na nákladech podílet jen minimálně,“ tvrdí petrovický starosta.

Aby bylo referendum platné, musí přijít minimálně pětatřicet procent obyvatel obce, kteří mají oprávnění volit. Pro obec je jejich rozhodnutí závazné.

O stavbě čističky a kanalizace rozhodovali letos v únoru v referendu také lidé v Jabloňanech, které se do stavby chtěly pustit se sousední Skalicí. Tamní lidé byli jednoznačně proti stavbě, i když svazku obou obcí se podařilo získat dotaci. „Pokud bychom se do toho pustili, museli bychom se zadlužit na pětadvacet let. Nechceme riskovat, že by mohla být v budoucnosti na Jabloňany uvalena exekuce,“ vysvětlil tehdy starosta Jabloňan Pavel Hlaváček.