Koncert se uskutečnil v Cetkovicích. „Spojíme se s místní samosprávou a rozhodneme, na co přesně se peníze použijí,“ uvedla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Vedení města na opakující se povodně zareagovalo a zadalo vypracování studie. Ta má najít nejvhodnější místo pro výstavbu suchého poldru v polích u Velké Roudky. Možná dvou menších hrází, které mají zadržet v případě potřeby velkou vodu.

Příští rok se pokusí na protipovodňové úpravy sehnat město dotaci. Nový poldr má ochránit i samotné Velké Opatovice, které se nacházejí níže pod kopcem.