Dobrou zprávu pro organizaci je, že obdržela neinvestiční dotaci od státu přesahující osm milionů korun. Začátkem roku to přitom vypadalo, že v druhé polovině roku nebude na provoz. „Peníze na první čtvrtletí jsme měli, takže problémy nenastaly. I s úpravami v nákladových položkách pro nás dotace znamená vyrovnaný rozpočet,“ sdělila ředitelka Eva Augustinová.
Koncem února boskovičtí radní odvolali bývalého ředitele organizace. „Nyní se ukázalo, že jeho požadavky nebyly až tak oprávněné a pro letošní rok tak není třeba navyšovat příspěvek města,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Samo město dá letos na provoz organizace téměř osm milionů korun.
Podle Evy Augustinové nebyla organizace za minulého vedení dostatečně připravena na uplatňování nového zákona o sociálních službách v praxi. „Nebyly zahájeny přípravy pro zavádění standardů kvality sociální péče, organizace nebyla aktivní v oblasti tvorby plánů rozvoje sociálních služeb ve městě,“ vyjmenovala. Ředitelka nyní chystá koncepci městské správy sociálních služeb, kterou předloží radním do konce července. Mimo jiné v ní navrhne komunitní plánování sociálních služeb v Boskovicích či přípravu projektů, na které bude možné získat peníze z Evropské unie.