*30. září 1862, Křetín
+11. září 1941, Brno

Rodák z Křetína odmaturoval na německé reálce v Brně a po složení učitelských zkoušek začal pracovat nejprve jako podučitel v Drnovicích.

Od poloviny osmdesátých let devatenáctého století působil v Brně, kde se stal v roce 1888 ředitelem Pokračovací školy pro dívky spadající pod Dívčí vzdělávací jednotu Vesna.

Dál pokračoval i ve vlastním vzdělávání a postupně získal středoškolskou aprobaci pro výuku matematiky, chemie a fyziky. V závěru života pracoval pro Vesnu jako školský rada.