Stavba stála přes jeden milion korun. Parkoviště zabírá čtyřista jedna metrů čtverečních. Tvoří je zámecká dlažba.
V současnosti se připravuje projekt dalšího parkoviště u hřbitova, a to nad zastávkou městské hromadné dopravy. Volnou travnatou plochu vedle hřbitovní zdi zaplní nových šedesát parkovacích míst. Lidé bydlící na sídlišti Sever nová stání určitě ocení. Zaparkovat ve večerních hodinách totiž při bytových domech není lehké.
„Toto parkoviště sice problémy s parkováním na Severu nevyřeší, ale pomůže,“ uvedl místostarosta Blanska Jindřich Král. Podle něj není možné dopředu náklady na tuto stavbu odhadnout. Budou se však pohybovat v řádech milionů.