Investorem stavby je letovická dopravní společnost Dopaz. Její jednatel František Zunka však nechtěl stavební práce komentovat.

Záměr však ohrožovala skutečnost, že se parkoviště nachází v záplavovém území. A velká voda by se tak mohla dostat do areálu nedaleké společnosti Ekoterm CZ. „V únoru bagrovali koryto řeky Svitavy vedle areálu naší společnosti. Začali jsme se zajímat o to, proč. Přišli jsme na to, že na druhé straně břehu chtějí postavit velkou betonovou zeď, což zrychlí průtok vody v řece. Dozvěděli jsme se, že tam mají udělat takzvané kompenzační opatření na řece Svitavě, které má snížit riziko vzniku záplav. Podle nás ale nebudou dostatečná a podali jsme podnět Jihomoravskému kraji," řekl jednatel společnosti Ekoterm CZ Stanislav Kamba. Letovičtí zastupitelé o stavbě nevědí nic bližšího. „Protože to je v režii soukromníka, nikdo nás s žádnými detaily neseznámil. Neoficiálně se říká, že by parkoviště pak mělo provozovat město. Až proběhnou určitá jednání, měli bychom o tom na zastupitelstvu hlasovat," uvedl Radek Procházka z Občanské iniciativy.

Podobného názoru je i zastupitelka za ČSSD Daniela Ottová. „Problematiku parkování ve městě řešíme už několik let. Nové autobusové nádraží by mělo být podle mých informací majetkem investora a parkoviště města. Chceme se také pustit do opravy centrálního Masarykova náměstí. Pokud z něj ale neodkloníme autobusy, tak to nebude možné," sdělila Ottová.

Obyvatel města Pavel Horáček se obává, že parkoviště bude zpoplatněné pro řidiče autobusů i aut. „Pro lidi, kteří u nádraží parkují dlouho a jezdí vlakem do práce, to pak bude nevýhodné," míní Horáček.

Palbuchta ale ujistil, že parkoviště pro řidiče osobních aut bude zdarma. „Jsme účastníky stavebního řízení. Investor bude vše stavět z velké části na svém soukromém pozemku a zčásti na městském. Celé parkoviště pak bude provozovat město. Jen se ještě budeme muset domluvit, jestli upravené pozemky vykoupíme a uděláme parkoviště sami anebo je vybuduje investor sám," přiblížil Palbuchta.

Společnost Dopaz měla podle něj zpočátku jinou představu. „Chtěla postavit jen autobusové nádraží, kde bude devět stání a odbavovací hala. Bylo by to pro ni levnější. Naší podmínkou ale bylo, aby tam vzniklo i parkoviště pro osobní auta," připomněl letovický místostarosta.

Sdělil také, že o převodu parkoviště do majetku města bude ještě rozhodovat zastupitelstvo. „Pak jim sdělíme také cenu a další podrobnosti. Teď ale nelze zveřejnit nic bližšího. V tuto chvíli je to soukromá stavba," vysvětlil Palbuchta.

Krajští úředníci budou posuzovat vliv stavby na životní prostředí. „Oznámení jsme zveřejnili na úřední desce osmého dubna. Od té doby plyne dvacetidenní lhůta pro podání připomínek. Na vydání závěrečného stanoviska máme pětačtyřicet dní," uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Denisa Kapitančiková.

Podle mluvčí Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové je kompenzační opatření v korytě řeky Svitavy již hotové. „Provedli jsme rozšíření koryta, odtažení meandru a vytvořili nové koryto. Zamezili jsme tak možným problémům s případnou stoletou vodou, a nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Stavba přestupního uzlu je ale ještě přerušena. Navezli tam zeminu, která je potřební pro zvýšení terénu na úroveň přilehlé silnice," přiblížila mluvčí Povodí Moravy.