Opravy začaly letos v dubnu a měly trvat do června. Kvůli špatnému technickému stavu bylo nutné zvolit jiné řešení. „Počítali jsme pouze s výměnou degradované stropní konstrukce. Hned v prvních dnech demolice původního stropu začaly nosné stěny vykazovat zhoršený technický stav, který i přes provedený diagnostický průzkum nebyl v projektové přípravě odhalený. Po odstranění původního stropu a odstranění původního zpevnění koryta, jsme zjistili, že stěny prakticky nebyly vystaveny na žádných základech. Proto bylo nutné jejich zajištění,“ uvedl Marek Štefan z odboru správy a rozvoje města.

Podle aktualizovaného projektu bude zhruba ve dvou třetinách délky nutné vybudovat novou železobetonovou rámovou konstrukci. Ve zbylé části se uplatní původní řešení.

Zdroj: Youtube

Změna bude mít vliv na výslednou cenu i termín dokončení stavby. Cena byla původně necelých šest milionů bez daně, jiný způsob práce navýší na sedm a půl milionu. Dělníci budou na zastropení Palavy pracovat ještě do konce července.