„Pravidelné revize ukázaly, že zastropení má trhliny a netěsnosti a hrozí zborcení. Původně jsme měli opravovat pouze strop, po zahájení prací se ale ukázalo, že navzdory provedeným sondám jsou nosné stěny v daleko horším stavu, než jsme předpokládali a je třeba rekonstruovat celý tubus. Naštěstí se operativně podařilo najít nové technické řešení i potřebné finanční krytí,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.

Stavbu doplnilo nové zábradlí i dlažba na terase sousední kavárny, zemní práce a nové položení dlažby ale zasáhly celé území parku, které dělníci využívali. Průchod se otevřel ve čtvrtek večer. Drtivá většina úprav je však ukryta pod povrchem. „Náklady se z původních 5,7 milionu korun navýšily na 7,4 milionu korun bez daně,“ dodal Crha.

Obchodní centrum Poříčí otevřelo v Blansku na konci června.
VIDEO: Nové obchodní centrum v Blansku? Nakupujícím chybí toalety a lávka

Opravený je úsek zastropení o délce asi čtyřiačtyřiceti metrů, který v podzemí vede od okružní křižovatky Rožmitálovy ulice s ulicemi Svitavská, Smetanova a Vodní až k ústí potoka Palava do řeky Svitavy. Nově jsou zrekonstruována také původní vyústění odlehčovacích komor z kanalizačního systému města nebo ochrana stávajícího vodovodu, který tok křižuje. Doplněny byly také odvodňovací výstupy z drenážního systému nové stavby.

„Nyní se vše dokončilo stavebně, řeší se ale ještě administrativní dokončení a obnova výsadby zeleně. K předání a převzetí díla dojde do poloviny září. V řádu dnů by také měla být zprůjezdněna ulice Svatopluka Čecha, kde se nyní dokončují práce související s přeložkou elektrického vedení,“ doplnil vedoucí investičního oddělení Marek Štefan.