Křtinští dlouho přemýšleli, jak Prnkovu památku co nejlépe uctít. „Sám jsem se zúčastnil několika takových jednání. Nakonec jsme se dohodli na petici za odhalení pamětní desky v ambitech chrámu. Na sběru podpisů se lidé dohodli mezi sebou, rozdělili si jednotlivé části městysu a začali obcházet obyvatele. Dali dohromady kolem pěti set podpisů, což je úctyhodné číslo," sdělil starosta Křtin František Novotný.

Vypadalo to, že je všechno na dobré cestě. „Pouze pro jistotu jsme naši žádost poslali na brněnské biskupství. Jeho zástupci však k našemu obrovskému překvapení žádost začátkem prosince zamítli a navrhli, abychom desku umístili na hřbitově," konstatoval Novotný.

Smutek věřících

Jedním z organizátorů petice byl František Zapletal. „Jsem z kroku biskupství udivený. Nechápu, jak se tak mohli zachovat ke člověku, který toho pro nás všechny tolik udělal. Především jeho zásluhou jsme dosáhli generální opravy chrámu. Opravdu se v něm nenajde kousek místa na malou pamětní desku? To je smutné," posteskl si Zapletal.

Konečný verdikt po poradě s kolegy z diecéze Křtinským sdělil generální vikář brněnského biskupství Jiří Mikulášek. „Podobné předměty do církevních objektů nepatří. Jejich místo je na hřbitově. Navíc se nám moc nezamlouvalo ani to, co bylo na desce napsané. Ve Křtinách působilo mnoho kněží. Není dobré vyzdvihovat pouze jednoho z nich," vyřkl svůj názor Mikulášek. Poděkování za generální rekonstrukci křtinského chrámu Páně, dlouholeté pořádání křtinských poutí, obětavou kněžskou činnost a za zvelebení Křtin a okolí věnují vděční farníci a poutníci, stojí doslova na desce.

Zapletal však s podobnou argumentací nesouhlasí. „Chrámů, kde podobné desky normálně jsou, existuje mnoho. Navíc jsme celou dobu mluvili o přilehlých prostorách ambitu, které nejsou přímo liturgické. Tam už dokonce něco podobného dlouhá léta na zdech visí. Kdyby nám biskupství chtělo vyjít vstříc, hledalo by způsoby. Jenže oni raději hledají pochybné důvody," glosoval situaci muž ze Křtin.

Podle Novotného je za rozhodnutím generálního vikáře ještě něco jiného. „Už v minulosti se mluvilo o tom, že pan Prnka je pro brněnské biskupství nepohodlným člověkem, protože jej svou popularitou zastínil. Myslím, že jejich reakce na naši nevinnou prosbu to potvrdila," naznačil křtinský starosta.

Paradoxní skutečností navíc zůstává, že deska už je hotová a připravená. „Lidé se na ni mezi sebou rádi a bez jakýchkoli problémů složili. Zaplatili dohromady zhruba třicet tisíc korun. Jenže teď zůstává v Olomučanech, alespoň do doby, než se situace nějakým způsobem vyřeší," řekl Novotný.

Městys je oblíbeným místem pro poutníky z dalekého okolí. I ti na faráře Tomáše Prnku vzpomínají pouze v tom nejlepším světle. „Podle mě a mnoha mých známých to byl nejlepší kněz, se kterým jsme se setkali. Byl to pán s velkým P. Dokázal se vcítit, vyslechnout a pomoci lidem všech generací. Byl to prostě vzácný člověk," je si jistá Věra Kahajová, která Křtiny pravidelně navštěvuje, ačkoli bydlí až v Němčicích nad Hanou.

Rozhodnutí biskupství ji velmi mrzí. „Všechno je nachystané, zaplacené a připravené, takže pořádně nechápu, kde je vlastně problém. Kousek místa by se na nějakém důstojném místě určitě najít dal. Prý máme desku vystavit na hřbitově. Jenže tam se ani všichni starší lidé nedostanou, někteří už se přeci jen hůře pohybují," upozornila Kahajová.

Křtinští se však v žádném případě nevzdávají. „Jsme pevně rozhodnutí to tak nenechat. Pan Prnka si trochu naší iniciativy a snahy všechno dotáhnout do zdárného konce zaslouží. Ještě nedokážu přesně říct, jak budeme dále postupovat. Ale když to jinak nepůjde, klidně oslovíme i kardinála Dominika Duku, který náš barokní chrám nedávno navštívil," připomněl Novotný.