Obnovu fosílie ichtyosaura zahájili paleontologové na konci letního semestru. V úterý výsledek představili akademikům. „Je to unikátní nález ryboještěra, který je téměř zcela zachovalý,“ okomentoval paleontolog Martin Ivanov predátora starého přibližně 180 milionů let.

Do práce se restaurátoři pustili v pravý čas. „Když univerzitu přestavovali dělníci, exempláře byly uložené ve vlhkém prostředí a začaly se rozpadat. Několik let jsme sháněli fakultní grant a jakmile se to podařilo, pustili jsme se do jejich obnovy,“ vysvětlila Nela Doláková z Ústavu geologických věd.

Ichtyosaurus zaujme zejména svou délkou. Měří téměř tři a půl metru. „Nad tuto velikost známe pouze pár fosílii, protože se živočichové většinou rozpadnou,“ uvedl Vlastimil Sloup, který zkamenělinu pro ústav zrestauroval. To hrozilo také u tohoto nálezu. „Obsahuje minerály, které na vzduchu oxidují a ty jsme museli stabilizovat. Bez zásahu by se hrudní část do několika let rozpadla a hodnota fosílie by spadla asi na pětinu,“ dodal Sloup.

Kromě ryboještěra prodloužil životnost také dalším exponátům. „Jde o dvacet nebo třicet menších nálezů. Z nich vyčnívají fosílie gaviála a lilijice,“ upozornil restaurátor na nálezy zkameněliny krokodýla a ostnokožce.

Při obnově se do zkameněliny vpouští chemikálie, které znemožní další výzkum. „Pak má věda smůlu. Změním totiž živočichovu podstatu. Bez zásahu sice zůstanou biologicky stejní, ale zničí se,“ objasnil.
Sbírku zájemci navštíví po domluvě s fakultou.

JAROSLAV GALBA