Podle starosty Ondřeje Hudce je tamní veřejné prostranství už značně zanedbané a nemoderní. Zastaralá je prý i samotná budova obecního úřadu. „Chtěli bychom ji kompletně opravit, náves osázet zelení, restaurovat starou kašnu a opravit silnice, které jsou nyní ve špatném stavu. Také bychom je rádi nechali nově napojit na hlavní krajskou komunikaci," nastínil Hudec.

V horní části Ostrova dosud úplně chybí chodníky a místní musí chodit po silnici. Vybudování chodníků stejně jako několika dalších parkovacích míst je proto rovněž součástí plánovaného projektu.

Myšlenka na obnovu centra je zatím v počátcích. „Nyní dolaďujeme projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a budeme žádat o stavební povolení," řekl starosta.

Ten s uskutečněním plánu počítá nejdříve za dva roky, kdy podle něj snad bude možné získat dotaci z Evropské unie.

Vedení obce zatím neví, kolik bude obnova centra městyse stát. „Odhadujeme to zhruba na dvanáct až čtrnáct milionů korun," prohlásil starosta Hudec s tím, že bez dotace z evropských peněz si ji obec nemůže dovolit. „Určitě ne naráz. Když dotaci nezískáme, pustíme se do úprav postupně v horizontu několika let," dodal Hudec.

VERONIKA MACHOVÁ