Jak sdělila Svatava Dvořáková, ředitelka Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, která burzu pořádá, letos se v prostorách blanenského Dělnického domu představí jedenáct škol. „Oproti minulým letům to budou jen školy z Blanenska. Důvodem k této změně byly zejména připomínky technicky orientovaných škol, jež se nemohly na jiné burzy v některých okresech v našem okolí dostat," vysvětlila Dvořáková.

Pro deváťáky z Boskovicka je prezentace škol z celého blanenského okresu naplánovaná o týden později, v pátek patnáctého listopadu. „Burza začne v osm hodin v boskovické sokolovně a potrvá zhruba do sedmnácti hodin," uvedl Karel Malach z pořádající Tělovýchovné jednoty Sokol.

V příštím školním roce 2014/2015 se žáci budou moci nově přihlásit k třem učebním oborům. Dvě novinky nabídne Střední průmyslová škola v Jedovnicích, která letos slaví šedesát let od svého vzniku. „Otevřeme tříleté učební obory slévač a modelář. Tyto obory jsou podporovány hospodářskou komorou a žádány trhem práce. Žáci těchto učebních oborů mají možnost využít ročního stipendia a náborového příspěvku," řekla ředitelka Romana Pernicová.

Seznam vyučovaných oborů v dalším školním roce rozšíří také Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna v Boskovicích. Jak prozradil ředitel Karel Ošlejšek, nabídnou tříletý učební obor elektromechanik pro zařízení a přístroje – technik pro informační a komunikační technologie. „Obor je vhodný pro chlapce i dívky," doplnil Ošlejšek.

Střední školy nelákají jen na nové obory, ale i na vylepšené zázemí pro výuku. Střední škola technická a gastronomická Blansko modernizuje vybavení hned pro několik oborů. „Nově příchozí žáci budou moci využít moderní laboratoř automatizace s automatizačními prvky, které jsou používány v okolních průmyslových firmách, i novou dílnu pro výuku elektroinstalací, včetně domovních inteligentních instalací. Dále také na naší škole bude nástrojařská CNC bruska, technologie elektroerozivního obrábění, 3D tiskárna či 3D měřicí systém. Uvedené vybavení umožní ucelenou výuku od 3D modelování, skenování, 3D tisk, 3D měření až po výrobu na CNC strojích," popsal ředitel Pavel Čípek.

´Lákadla čekají rovněž na ty, kteří začnou studovat na Masarykově střední škole v Letovicích. „V každé učebně se nyní instaluje PC s napojením na internet a s možností projekce přes dataprojektory, žáci budou moci využívat informační kiosky s připojením na internet na chodbách obou budov školy a sledovat na LCD obrazovkách aktuální novinky o dění ve škole," sdělila ředitelka Sylvie Ducháčková.

Pozadu nezůstává ani Střední škola gastronomická v Blansku. Podle zástupce ředitelky Martina Jagláře ve škole přibyla multimediální učebna s interaktivní tabulí, audiozařízením k výuce jazyků a sadou notebooků pro každého studenta a také nová učebna nápojové gastronomie, která bude sloužit i jako příležitostná kavárna. „Novinkou je také rozšíření nabídky odborných certifikací o animátorské školení pro studenty oboru cestovní ruch," doplnil Jaglář.

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko se zase zaměřily na pořádání řady i mimoškolních akcí. „Za nejpodstatnější ale považuji dobrou přípravu na vykonání maturitní zkoušky. V této oblasti jsme v hodnocení společné části maturitní zkoušky skončili ve srovnání se středními odbornými školami Jihomoravského kraje na třetím místě," upozornila ředitelka Svatava Dvořáková.