Druhý nejdelší jeskynní systém v České republice Rudické propadání Býčí skála ohrožují odpadní vody. Zastaralá čistírna odpadních vod v Rudici je totiž nestačí čistit. Změnit to má nový projekt Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko. Ten počítá s modernizací čistírny odpadních vod v Jedovnicích, na kterou se napojí hned několik okolních obcí. Jednou z nich bude právě Rudice.

V Rudici je situace s odpadními vodami nejhorší z celého Moravského krasu. „Část obce leží přímo nad jeskynním systémem a v Rudici je vybudovaná jednotná kanalizace. Do kanalizace jsou tak svedeny jak splaškové vody, tak dešťová voda. To všechno směřuje do čistírny odpadních vod. Ta ale není stavěná na to, aby pobrala veliký nápor vody za dešťů. První problém tak nastává v létě, když začne pršet, protože voda znečištěná splašky proniká přímo do jeskyně," vysvětlil vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

Problémy jsou i v zimě, kdy voda v čistírně zamrzne. „I v tomto případě se tak velká část splaškových vod dostává do jeskyně," řekl Štefka.

Znečištěná voda tak proteče dvanáct kilometrů dlouhým jeskynním systémem a na povrch vyvěrá pod Býčí skálou. „Tato voda potom putuje do úpravny pitné vody v Adamově a Adamovským slouží jako pitná. Kvalita této vody je neustále sledovaná a zatím splňuje limity pitné vody. Stále zde ale existuje přímá vazba na vodu z Rudice," vysvětlil Štefka.

Navíc podle něj splašková voda může způsobovat problémy i přímo v jeskyni. „V jeskyních Moravského krasu žijí vzácní bezobratlí živočichové, kteří podle mého názoru k životu potřebují čisté prostředí. Bohužel jak na ně splašková voda působí, se zatím zjistit nepodařilo," řekl dále vedoucí Správy CHKO.

Nyní však nejen Rudickému propadání svitla naděje na zlepšení. Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko totiž chystá rozsáhlý projekt, který má situaci změnit.

„Projekt spočívá v modernizaci čistírny odpadních vod v Jedovnicích. Na tu se mají napojit obce Krasová, Senetářov, Vilémovice a Rudice. Součástí projektu je i nová kanalizace zvlášť pro splaškovou a zvlášť pro povrchovou vodu v části Rudice a v Senetářově a také čerpací stanice v Krasové, Senetářově a Rudici," vysvětlil tajemník svazku Petr Tioka s tím, že oprava a rozšíření čistírny v Jedovnicích je výhodnější než rekonstrukce čistíren v jednotlivých obcích.

Náklady na celou akci projektanti vypočítali na asi tři sta dvacet milionů korun. „Včera jsme tak podali žádost o dotaci. Ta by měla činit pětasedmdesát procent nákladů. Nové investice si budou muset hradit obce samy. Podílet se bude i svazek, ten ale zaplatí pouze obnovu zařízení," řekl Tioka.

Podle starosty Rudice Romana Šebely je ale uskutečnění projektu složité. „Na jednu stranu je pro naši obec projekt velmi nákladný. Vybudování oddělené kanalizace bude také velký zásah do části obce a může vyvolat i nesouhlas místních lidí. Ale také víme, že naše stávající čistírna odpadních vod je na hranici své výkonnosti a splaškové vody tečou do jeskynního systému. Musíme tak naši část projektu rozdělit na etapy. První etapa bude zahrnovat zrušení nynější čistírny. Z té uděláme přečerpávací stanici. Dále postavíme oddělenou kanalizaci v nejvíce obydlené části Rudice," řekl Šebela.

Jedovničtí projekt vítají. „Naše čistírna totiž už kapacitně nedostačuje," řekl starosta Jedovnic Jaroslav Šíbl.

Podle Tioky se tak k jedovnické čistírně nyní už nemohou připojovat další lidé nebo firmy. „Například chataři, kterých v Jedovnicích přibývá, se už ke stávající čistírně připojit nemohou," konstatoval Tioka.

Pokud svazek s žádostí o dotaci uspěje, musí se stavbou začít už v příštím roce. „V roce 2015 totiž musí být celý projekt kvůli dotacím už kompletně vyúčtovaný," dodal Tioka.