V úterý šel po Svitavské ulici také Martin z Blanska, který rovněž nechtěl uvést celé jméno. Ten opravu ulice hodnotí jako velkou katastrofu. „Dělníci tři měsíce nic pořádně nedělali a pak se práce o dva měsíce protáhly. Opravy mají řadu menších vad, třeba na kruhovém objezdu u Hotelu Macocha je rantl. Silnice je tak úzká, že když po ní jedou v zimě sypači, radlicí zasahují až do chodníku," přiblížil Martin.

Opravu průtahu Blanskem měla na starosti blanenská pobočka Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Město mělo ve své režii rekonstrukci chodníků, vodovodních přípojek či veřejného osvětlení. A podle vedoucího blanenského odboru investic a územního rozvoje Marka Štefana se právě u těchto prací objevila řada nedostatků. „Minulý pátek jsme měli na stavbě kontrolní prohlídku. Na některých místech jsou uvolněné obrubníky. Dlažbu bude potřeba dosypat křemičitým pískem, aby se nehýbala. Když se vyplní spáry, tak se stabilizuje. Tyto problémy se po zimě objevily i kvůli počasí. Dost pršelo a voda se vyplavovala do spodních vrstev. V důsledku toho se dlažba rozjíždí, protože se o sebe neopírá," popsal Štefan.

U supermarketů Billa a Lidl bude potřeba opravit odvodňovací žlaby, které jsou rozbité. „Na celém průtahu budou muset ještě stavaři dodělat zeleň, což před zimou nestihli. Poruchy má i veřejné osvětlení. Někdy večer jen bliká nebo nesvítí vůbec. Příčinu budou muset zjistit. Někde se bude muset kopat, ale určitě to nebude tak, že se opět rozkope celá silnice," ujistil Štefan.

Oprava průtahu, kterou měla na starosti stavební firma IMOS, byla podle Štefana termínově rozdělená na dvě zásadní části. „Tou první je předání stavby, které se uskutečnilo v listopadu. Hlavní cíl oprav byl naplněný, silnice a další věci byly hotové. Na konci března nás ještě čeká přebírání díla. Firma musí do té doby odstranit všechny „estetické" vady. Celé dílo již zkrátka musí být v pořádku a nevykazovat poruchy," upřesnil vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje.

Protože ale firma nestihla dokončit opravu průtahu v termínu, nedodržela ani původní termín předání stavby. „Za to jsme jí účtovali penále ve výši osmnáct tisíc korun za den. Dluží nám tak přes milion korun," řekl Štefan.

A pokud podle něj zmíněné vady nestihne odstranit do konce března, zaplatí ještě víc. „Bude jí pak nabíhat penále za každý den prodlení ve stejné výši," upozornil Štefan.

Silničáři již převzali stavbu i dílo. Ani oni však nejsou s opravami zcela spokojení. Některé nedodělky plánují reklamovat. „Někde jsou pokleslé šachty a poklopy od kanálů nejsou v úrovni silnice. To bude muset IMOS dát do pořádku. Stavba byla dosud v režimu předčasného užívání. V úterý se konalo kolaudační řízení, na základě kterého bude stavební úřad rozhodovat o povolení k trvalému užívání stavby," sdělil vedoucí blanenské pobočky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Miloš Bažant.

Vedoucí střediska dopravních staveb společnosti IMOS Lukáš Dzoba uvedl, že dělníci již některé závady odstranili. „Začali s tím minulý týden. Děláme vše postupně, podle toho, jak nám počasí dovolí. Příčinu závad na osvětlení řešíme s odbornou subdodavatelskou firmou. Některé poklopy na kanálech nejsou v úrovni vozovky. To budeme opravovat na jaře," vysvětlil Dzoba.

Uvolněné obrubníky již stavaři na většině míst dali do pořádku. „Průtah jsme opravovali za provozu. Když jsme třeba udělali nový obrubník a nějaký neukázněný řidič do něj najel, tak jsme ho museli často dělat znovu. Na dílo je pětiletá záruka. Investor by měl celou stavbu minimálně jednou ročně kontrolovat a informovat nás, pokud někde objeví závadu," doplnil Dzoba. Oprava průtahu přišla na sedmdesát milionů korun.