S navrhovanou proměnou Panského dvora již dříve souhlasili brněnští památkáři. Boskovická referentka památkové péče Alena Dvořáková ale opravu zamítla. A bez jejího souhlasu nemohl stavební úřad vydat stavební povolení. Jednatel společnosti Pražská 5, která objekt vlastní, Luděk Řehoř se proto obrátil s žádostí o přezkoumání jejího rozhodnutí na Jihomoravský kraj.

Ten stanovisko úřednice potvrdil. „Pokud by vlastník svůj zamýšlený záměr uskutečnil, došlo by k tak významné a nevratné ztrátě na kulturněhisto­rických hodnotách objektu, že by se dalo uvažovat o zrušení jeho prohlášení za kulturní památku. Plánovanou přestavbou by památka v exteriéru ztratila svůj doposud dochovaný původní charakter hospodářské budovy," uvedla ve svém rozhodnutí vedoucí oddělení památkové péče Jihomoravského kraje Hana Holušová.

Luděk Řehoř její rozhodnutí nechápe. Do architektonické studie i menších oprav objetu již investoval spoustu peněz. „Jen do projektu jsem dal půl milionu korun. Opravy nebo stavební průzkum přišly na několik milionů. Rekonstrukci jsem přitom dlouhodobě konzultoval s brněnskými památkáři, kteří s ní souhlasili. Takže tomu nerozumím," zhodnotil Řehoř.

Rozhodnutí jej podle jeho slov hodně poškodilo. „Psychicky i finančně. Nechci ale na někoho útočit a stále doufám, že svoje stanovisko přehodnotí. Teď nabírám nový dech a budu zvažovat, jak postupovat dál. Mrzí mě, že kraj rozhodl od stolu, bez účasti na jednáních," přiblížil Řehoř.

Spolu s architektem Jiřím Soukupem, který se zabývá historickými stavbami a zpracoval projekt na obnovu Panského dvora, se již obrátil na Generální ředitelství Národního památkového ústavu v Praze. „Není možné, aby dva orgány státní správy vydaly dvě zcela rozdílná rozhodnutí. V březnu nebo dubnu bychom měli obdržet stanovisko," uvedl Soukup.

Návrh na obnovu Panského dvora podle něj nijak nenarušuje památkovou zónu při pohledu z vnějšku budovy. „Fasády a střecha ze všech pohledových úhlů mají zůstat zachované. To bylo základním požadavkem brněnských památkářů pro možné využití krovu," řekl Soukup.

Východní křídlo objektu, které obsahuje dochované krovové konstrukce, má podle něj zůstat plně zachované. „Různé varianty byly konzultované s řadou odborníků. Boskovická referentka památkové péče se ve svém původním negativním vyjádření naprosto mylně domnívá, že stavba ztratí svůj původní charakter hospodářského dvora," poodhalil Soukup.

S jeho názorem souhlasí i ředitel pracoviště Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. „Navržené stavební úpravy památkovou zónu v Boskovicích nijak nenaruší. Změny se mají týkat hlavně vnitřních prostor, vzhled stavby se směrem k ulici a zámku nezmění. Z důvodu zamítavého stanoviska tento významný objekt chátrá. Je potřeba najít pro něj nové využití, které bude znamenat i změnu jeho poslání. Návrat památky k její původní funkci nelze předpokládat," sdělil Vácha.

Podle něj ale majiteli Panského dvora zřejmě nezbývá nic jiného, než opět jednat s památkovou péčí v Boskovicích. „Měl by se informovat, co je při obnově možné udělat a co naopak není. A podle toho se zařídit," vysvětlil Vácha.

Žádost o přezkoumání rozhodnutí posuzoval na Jihomoravském kraji i Leoš Vašek z oddělení památkové péče. „Já jsem ale nic nezamítl. To je v kompetenci městského úřadu v Boskovicích. Jeho stanovisko jsme posuzovali pouze z hlediska zákonnosti, ale ne po věcné stránce. Pan Řehoř totiž nepodal odvolání, ale jen žádost o přezkoumání rozhodnutí. Všechno bylo v pořádku a neměli jsme důvod rozhodnutí měnit. V této věci se lze odvolat jen proti rozhodnutí stavebního úřadu. Majitel Panského dvora se tak bude muset opět obrátit na boskovický orgán památkové péče," sdělil Vašek.

Je tak téměř jisté, že obnovu bude opět posuzovat Alena Dvořáková, která ji už jednou zamítla. „Navrženou opravou by došlo k takové změně vzhledu stavby, že by v exteriéru ztratila svůj původní charakter hospodářského dvora, který si uchovávala po staletí a pro nějž byla za kulturní památku prohlášena. Tím by byla poškozena nejen památka samotná, ale na hodnotách by značně utrpěla i část památkové zóny," napsala ve svém dřívějším rozhodnutí referentka boskovické památkové péče.