„Jde nám hlavně o to, aby byla zjednodušena složitá problematika financování. Nerozumí jí totiž ani představitelé svazku, kteří v těchto věcech mají rozhodovat. Dalším problémem je předražená voda. Neustále nás na tato témata upozorňují nespokojení občané, takže s tím chceme něco udělat,“ vysvětlil boskovický zastupitel Vladimír Jakubec (Sdružení nestraníků).

Sdružení nestraníků Boskovice hodlá na tato ožehavá témata uspořádat několik besed. Hned na první z nich by měl vystoupit předseda politické strany Věci veřejné Radek John a majitel Pivovaru Černá Hora Jiří Fusek. Ten práci svazku kritizuje dlouhodobě a chce ho úplně zrušit. „Je to zcela neprůhledná organizace, která funguje jen ve prospěch jejích představitelů. Měla by být provedena hloubková kontrola jejího hospodaření,“ navrhuje Fusek.

Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek takto vyhroceně situaci kolem hospodaření s vodou nevidí. „Samozřejmě přáním nás zákazníků je, aby voda byla co nejlevnější. Současně ovšem chceme, aby byla také co nejkvalitnější a abychom ji měli tak říkajíc až u nosu. Skloubit tyto tři požadavky ale není snadné. Osobně nepovažuji účetnictví svazku za neprůhledné,“ komentoval snahy opozičních zastupitelů Dohnálek.

Zároveň připustil, že možnost zrušení Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí existuje. „Právo na rozpuštění organizace je v jejích stanovách. O vystoupení ze svazku mohou rozhodnout také zastupitelé, i když jsem žádná jednání v tomto směru nezaznamenal,“ dodal Dohnálek.

Podle Jiřího Fuska by každá obec měla hospodařit se svou vodou samostatně. „Jsem v Černé Hoře největším odběratelem vody a svazek pro mě nikdy nic neudělal,“ dodal.

Spor o cenu vodného a stočného se přitom znovu rozhořívá v době, kdy představitelé svazku jednají o ceně vody na příští rok. „Prvotní jednání na toto téma už proběhla. Nějakou představu o budoucí ceně vodného a stočného máme. Ještě budeme jednat o plánu financování a obnovy na příštích pět let, který bude určovat, kam se cena vody v budoucnu pohne,“ nastínil předseda svazku Jindřich Král.

O ceně vody bude podle něj rozhodnuto do konce listopadu. Že by byla nižší, je podle Krále nemožné. „Evropská unie má pravidla, podle kterých se cena vody tvoří. Musíme je respektovat,“ dodal Král.

Prosadit požadované změny nebude pro opoziční zastupitele v Boskovicích jednoduché. „Karty jsou rozdané v neprospěch nestraníků. Máme jen devět hlasů oproti osmnáctičlenné koalici. Chceme proto přesvědčit i některé koaliční zastupitele,“ uzavřel Jakubec.