Blanenský zpravodaj vychází ve stávající podobě už více než deset let. „Dnes jej vydáváme každých čtrnáct dní v devítitisícovém nákladu. Nepochybuji o tom, že jej Blanenští čtou, protože obsahuje hodně informací, které by je měly zajímat," prohlásil blanenský starosta Lubomír Toufar.

V Boskovicích vychází dokonce hned dvoje takové noviny. „Vydáváme dva měsíčníky. Radniční listy, které obsahují úřední informace, a Boskovický zpravodaj, který chápeme především jako přehled kulturních akcí. Ten však lidé nedostanou zdarma do poštovní schránky, ale musí si jej za deset korun koupit," přiblížil Jaroslav Parma, tiskový mluvčí boskovické radnice a zároveň šéfredaktor obou periodik.

Vydávání Radničních listů stojí Boskovice asi sedmdesát tisíc korun ročně. „Boskovický zpravodaj je samostatný. Spíš než kvůli jeho zpoplatnění se peníze vrací díky placené reklamě. Loni jsme takto dokonce skoro dvacet tisíc korun vydělali," naznačil Parma. V Blansku nedokáží přesné náklady odhadnout, jelikož v rozpočtu spadá zpravodaj do stejné položky jako třeba vysílání blanenské televize. Dohromady se jedná o jeden milion korun ročně.

Vedení obou měst se nebrání tomu, aby do jejich zpravodajů přispívali i členové opozice. „Rozhodně jim tuto možno neupíráme. Ale využívají jí jen minimálně, případné neshody řešíme na zastupitelstvu. Navíc třeba na složení rozpočtu i dalších důležitých rozhodnutích spolupracujeme, takže mohou připomínky vznášet okamžitě," podotkl blanenský starosta.

Podobně se k publikování opozičních názorů staví i Boskovičtí. „Prostor samozřejmě mají, ale nevyužívají jej. Za celý loňský rok se takto objevil jen jediný text. Přitom nemusí mít strach z cenzury, redakční rada by nepovolila vydání pouze urážlivých nebo jinak nevhodných textů," připomněl Parma.

Obecní zpravodaje vydávají i menší obce. Třeba v Oboře už osm let Oboráček. „Je dílem dvou zastupitelů a snaží se jej psát především zábavnou formou. Spíše než politika sem podle nás patří bilancování určitého období," konstatoval starosta Obory Josef Alexa.

V Újezdu u Černé Hory, kde se loni na podzim obměnilo zastupitelstvo, začali vydávat obecní listy teprve nedávno. „První číslo vyšlo před Vánoci. Chceme vždy něco sepsat alespoň čtyřikrát do roka. Zatím jsme se vydali úspornou černobílou cestou. Přispět do zpravodaje může kdokoli. Otevření jsme i polemicky zaměřeným textům," prohlásila starostka Alice Šuhájková.

To ve Vavřinci vydávají obecní zpravodaj už od roku 1995. Předloni dokonce uspořádali putovní výstavu obecních novin z celého regionu. „Cílem bylo mimo jiné upozornit na to, že lidé prostě chtějí znát informace o obci, ve které bydlí. To by si podle mě měla uvědomit vedení těch míst, kde něco podobného dosud nefunguje," řekl vavřinecký starosta Miloslav Novotný.