Střední část Moravského krasu tvoří hydrografický systém Jedovnického a Křtinského potoka. K oblasti náleží Rudická a Babická plošina, kde je známo množství závrtů a jeskyní.

Zatímco z Babické plošiny se řada izolovaných jeskyní napojuje na dosud neznámé podzemní cesty ke Křtinskému údolí, krasové jevy na Rudické plošině jsou vázány na prozkoumaný odvodňovací systém Rudické propadání – Býčí skála. Několik přítoků do druhé nejdelší jeskyně v České republice je však také opředeno velkým neznámem. V této souvislosti již byla zmíněna jeskyně v aktivním ponoru Svážná studna.

Půjdeme-li však ještě více k východnímu okraji vápenců Moravského krasu, narazíme na nevýrazný vrchol kopce Pokojná. Právě zde se nachází další z mnoha vstupů do neprozkoumaného podzemí.

ČTĚTE A A HLASUJTE:ZDE

Lokalita má název Propástka v Pokojné. Ve skutečnosti se jedná o rozsáhlejší ponorovou oblast, vázanou na vlastní propast a závrtový žlíbek s propadáním. Zajímavé je, že výzkumem propasti se zabývali členové Speleologického klubu v šedesátých letech dvacátého století. Ústí propasti přechází v puklinu, která je v nejnižších partiích v hloubce až osmnácti metrů zatarasena neprůstupnou balvanitou sutí. Puklina směřuje ke zmíněnému závrtu, takže lze počítat s napojením na předpokládaný ponorový systém.

Již první a dosud jediní badatelé v oblasti Pokojné zcela jistě předpokládali, že tento ponorový systém je součástí některého z podzemních přítoků Jedovnického potoka. Jednou z pravděpodobných možností je napojení na systém takzvané Staré řeky v Rudickém propadání. Je však více než pravděpodobné, že předpokládané podzemní prostory pod Pokojnou budou směřovat progresivně do hloubky a rozsah jeskyní bude řádově minimálně ve stovkách metrů.

Existuje však ještě další možnost. Ponorné vody Pokojné mohou komunikovat i s hypotetickými prostorami dávných podzemních systémů, které vznikly před bádenskou mořskou záplavou ve třetihorách. Mnoho z nich je zcela jistě pohřbeno pod nánosy jílů v nedalekém Lažáneckém žlebu, jejichž mocnost místy přesahuje sto metrů.

Otazníků kolem nenápadné krasové lokality je víc než dost. Dosud se však nenašli pokračovatelé jeskyňářů Speleologického klubu, kteří by obnovili zřícenou výdřevu a pokusili se proniknout závalem v nejnižších místech. Další z možností je toto místo obejít a začít s průkopovými pracemi na dně souvisejícího závrtu. Jak dlouho zůstane podzemí Pokojné opředeno tajemstvím?

To na jiné známé krasové lokalitě pracují speleologové již řadu měsíců. A dokonce se jim brzy podařilo proniknout do volných jeskynních prostor. Jaké však bylo jejich překvapení, když zcela nečekaně zjistili, že tyto podzemní dutiny na tolik strategickém místě již někdo objevil dávno před nimi! I to se ve speleologii občas stává. Událost vyvolala nejen řadu dalších nezodpovězených otázek, ale také inspiraci k příštímu dílu našeho seriálu.

PETR ZAJÍČEK