Svoje spolužáky poznal ve Velkých Opatovicích, před maturitní komisí se však bude klepat už v Letovicích.

Tento scénář teď čeká mnohé ze studentů Střední školy uměleckoprůmyslové a technické ve Velkých Opatovicích. Škola má už několik let nedostatek studentů a její finanční deficit se stále zvětšuje. Včera proto rozhodla Rada Jihomoravského kraje o jejím sloučení se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Letovicích.

„Na jednoho žáka školy ve Velkých Opatovicích každoročně přispíváme kromě provozních nákladů o osm tisíc korun víc než v jiných školách podobného zaměření. Za poslední čtyři roky jsme tak museli škole dát o tři milióny navíc, abychom ji dostali z dluhů. To není dlouhodobě udržitelné,“ vysvětlil rozhodnutí radní Miloš Šifalda.

Ztrátový rozpočet školy dohnal její vedení k tomu, že se sloučením nakonec souhlasilo. „Máme sto čtrnáct žáků v denním studiu a asi devadesát ve studiu dálkovém. Abychom utáhli provoz, potřebovali bychom tři sta studentů,“ uznal už dříve bezvýchodnost situace ředitel školy ve Velkých Opatovicích Pavel Grenar.

Podle Šifalda ale ekonomické důvody nejsou v celé záležitosti to nejpodstatnější. Ve škole ve Velkých Opatovicích, která měla ještě před šesti lety přes dvě stě žáků, se nyní připravuje na budoucí povolání pouhá stovka posluchačů v celkem v šesti oborech. „Prakticky to znamená, že v jedné třídě je průměrně pět až šest žáků a k výuce všeobecně vzdělávacích předmětů se studenti maturitních oborů a učni musí slučovat do společných skupin. To přece musí kvalitu výuky určitě snížit,“ prohlásil Šifalda.

Velkoopatovičtí studenti však s ním nesouhlasí. Při sloučení se obávají o ztrátu uměleckého charakteru výuky a o její zhoršení. V současnosti sepsali protestní petici. „Nesouhlasná petice z řad několika zbývajících žáků mě velmi překvapila. Vždyť teď, kdy je nemožné, aby v opatovické škole přednášeli češtinu nebo všeobecně vzdělávací předměty jen pro čtyři nebo pět studentů, je slučují do jakýchsi malotřídek. V nich současně studují žáci učebních a maturitních oborů. Tak přece není možné zajistit pro všechny odpovídající kvalitu výuky,“ prohlásil Šiflada.

Ředitel školy ve Velkých Opatovicích obavy žáků chápe. „Petice vzešla z iniciativy našich žáků. Bojí se, že by sloučením škol zanikly některé z výtvarných oborů. V současné době proto intenzivně pracujeme na vyřešení prostor pro naše obory, které se přesunou do Letovic,“ informoval Pavel Grenar.

Na příliv nových žáků se připravují také v Letovicích

„Abychom mohli po sloučení škol bez větších potíží fungovat, musíme co nejrychleji najít volné prostory pro teoretickou a praktickou část výuky,“ doplnila ředitelka letovické školy Sylvie Ducháčková.

Rozhodnutí rady musí schválit ještě krajské zastupitelstvo. To zasedne začátkem listopadu. Že by radu nepodpořilo však nikdo nepředpokládá. „Aby se na tomto ujednání něco změnilo, musel by se objevit nějaký zásadní argument. Ale opravdu mě nenapadá, jaký,“ dodal radní Šifalda.