„Letos byli vysvěceni tři kněží–kaplani. V minulých letech jich bylo tak pět šest,“ sdělila mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Podle ní však situace na Blanensku není ještě nijak vážná. „Horší je to v pohraničí, například na Znojemsku. Tam bývá jeden farář až na pět farností,“ upřesnila Jandlová.

Problém nedostatku kněží se dotkne na Blanensku jen blanenské farnosti. Tam odešel kaplan, a protože tři nově vysvěcení jdou do Brna a do Telče, bude v Blansku kaplan chybět. „Mám zde ale několik pomocníků, takže na všechno sám nebudu. Povinnosti, které měl kaplan, rozdělím mezi takzvané laiky,“ sdělil farář blanenské farnosti Jiří Kaňa. Podle něj problém nejvíce zasáhne Olomučany. „Tam bude mše jen jednou za měsíc. Ale lidé se budou setkávat v olomučanském kostele každou neděli i nadále, jen tam bude místo mše bohoslužba slova, kterou mohou sloužit i laici a je při ní kladen větší důraz na setkání lidí ve svátečním dni,“ dodal Kaňa.

Brněnské biskupství, které má na starosti čtyři sta padesát farností, si vypomáhá i faráři ze zahraničí. „Nyní máme v diecézi pět polských kněží a jeden by měl z Polska ještě přijít,“ řekla Jandlová a doplnila, že v příštím roce by se situace měla zlepšit. „Za rok by mělo být vysvěceno pět nových kněží, takže je pravděpodobné, že do Blanska opět kaplan přijde,“ dodala.

(dk)