Pro zájemce se bude vdigitálním kině promítat film zdoby povodně a následných týdnů. Milionové škody a nešťastní lidé. Tak vypadalo léto 2002. Od té doby se toho mnoho změnilo. Podařilo se nejen odstranit následky povodně, ale také vybudovat nový systém protipovodňových hrází na přítocích Veselského potoka.

„Do dvou let po povodních se nám podařilo opravit veškerou obecní infrastrukturu a zajistit opravy šestadvaceti domů, u nichž škody přesáhly dvě stě padesát tisíc korun. Zrekonstruovali jsme čtyři kilometry komunikací, vyčistili čtyři kilometry kanalizace, spravili koupaliště a fotbalové hřiště. To jsme měli před povodněmi rok nové a voda je zničila,“ sdělil starosta Olešnice Zdeněk Peša. „Celkové náklady rekonstrukce města přesáhly padesát milionů korun,“ dodal Peša.

Na Obecním rybníku se v neděli uskuteční rybářské závody. Ve 14 hodin vyrazí od hasičské zbrojnice parta obyvatel Olešnice, popřípadě další zájemci, kteří se projdou po nově vybudovaných hrázích. Cílem procházky bude zahrada kulturního domu, kde se bude v16.30 promítat zmiňovaný film Setkání svelkou vodou, aneb olešnický zázrak obnovy. Vpodvečer bude možnost posezení u občerstvení a nebude chybět ani hudba.