„Plakety každoročně dostávají občané Olešnice, kteří se nějakým způsobem zasloužili o pověst města,“ řekl starosta Olešnice Zdeněk Peša. Dodal, že se udělují za zásluhy o kulturní a společenský život, o rozvoj města i o zdravotnictví.

Návrhy na udělení plaket města Olešnice za rok 2007 mohou občané i spolky podávat do konce října na podatelně městského úřadu. . Návrh musí také patřičně zdůvodnit. Plakety budou předány oceněným na posledním zasedání zastupitelstva v letošním roce.

Vminulosti plakety získali třeba hrdinové bojů ve druhé světové válce generál Zdeněk Škarvada a Ivan Kys.