Podle starosty obce Bronislava Šamšuly nastaly potíže již před čtrnácti dny, kdy přišla první vlna veder. „V rozhlasu jsme vyhlásili zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrádek. O víkendu jsme to lidem opět připomněli, ale někteří to nerespektovali. A tak náš vodojem zůstal zcela prázdný. Vodohospodáři ale na to naštěstí hned reagovali a začali k nám vodu navážet. Již v neděli se začala situace stabilizovat a nyní máme vodojem naplněný ze tří čtvrtin. Je tam přes sto kubíků vody," popsal Šamšula.

Někteří si podle něj i přes zákaz začali v noci napouštět bazény. „Museli jsme to vyřešit tak, že v noci asi na tři hodiny vypínáme vodu. Následující dny ale mají přijít deště, a tak doufám, že se to ještě víc zlepší," upřesnil starosta Okrouhlé.

Přislíbil, že nový vodojem bude mít obec již příští rok. „Uděláme pro to maximum. Už máme stavební povolení a od Jihomoravského kraje jsme získali čtyřmilionovou dotaci. Stavba bude hodně finančně nákladná, proto i vyřizování trvá delší dobu. Přes dva roky jsme také řešili majetkové poměry, ale ty už jsou v pořádku," upřesnil Šamšula.

Ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Petr Fiala uvedl, že náklady na nové zásobování obce vodou, včetně rekonstrukce vodojemů, přijdou na sedmnáct milionů korun. „Svazek vodovodů a kanalizací se snaží sehnat společně s obcí vhodnou dotaci. Do Okrouhlé nyní přitéká voda z nedostatečně vydatných benešovských pramenišť. Pak se napojí na vodojem ve Vratíkově," vysvětlil Fiala.

Déšť již netrpělivě vyhlížejí také v Krhově. Vodní zdroje jim stačí je tak tak, stav nouze ale zatím nevyhlásili. „V minulosti to mělo spíše opačný efekt. Lidé se báli, že zůstanou bez vody, a tak ji začali víc odebírat. Rozumní jí ale šetří, protože ví, jak to s ní máme. Pokud nezaprší, může se to zhoršit. Vodojem jsme měli zcela prázdný před dvěma měsíci, ale v důsledku technické poruchy," vylíčil starosta Krhova Jaroslav Řezníček.

Obec se chce napojit na přivaděč ve Skalici nad Svitavou. „Plánovali jsme to udělat už loni, ale kvůli administrativním průtahům se to nepovedlo. Vyřizování nemá konce," posteskl si Řezníček. Fiala ale ujistil, že práce na projektové dokumentaci pro přivaděč v Krhově již finišují. Pak bude klíčové sehnat především vhodnou dotaci.

Vedra komplikují vodohospodářům i právě probíhající rekonstrukci hlavních vodovodních přivaděčů z Bořitova do Blanska a Boskovic do Blanska. Ty zásobují vodou tisíce domácností, podniky i nemocnice. „Nelze je naplno využít k zásobování pro všechny obce, které jsou na ně napojené. Ve spojitosti s vysokou spotřebou vody to někdy způsobuje potíže. Udělali jsme již mnoho opatření, abychom ohrožení plynulé dodávky vody minimalizovali. Situaci nepřetržitě monitorujeme," ubezpečil Fiala.

Problémy s vodou mají i lidé z Velké Roudky, která je místní částí Velkých Opatovic. Jakmile se oteplí, začnou napouštět bazény, a tím vzroste spotřeba. Studna se pak rychle vyprázdní a přestane téct voda. „Ve vodojemu je zatím vody dostatek, ale uvidíme, jak dlouho ještě vydrží. Loni jsme situaci podstatně vylepšili, posílili jsme tamní prameny," uvedl vedoucí velkoopatovického technicko-hospodářského odboru Jan Šafář.

Na nový přivaděč, který pojme víc vody, čekají i ve Voděradech. Méně vody mívají v létě ti obyvatelé, kteří bydlí v domcích na kopci.