Cisterna je pro dobrovolné hasiče z Ráječka třetí vozidlo. „Máme svou dodávku s devíti místy k sezení a avii pro přepravu rozměrnějších věcí. Kdyby někde hořelo nebo bychom museli z nějakého jiného důvodu zasáhnout, byli jsme tak do značné míry limitovaní," uvedl starosta Sboru dobrovolných hasičů Ráječko Zdeněk Menšík.

Problém byl se zásobováním vodou. „Museli jsme vždycky hledat taková místa, kde dokážeme natáhnout hadice do nějakého potoka nebo rybníka, abychom z nich mohli čerpat vodu. To myslím hovoří za všechno, protože je pochopitelné, že podobnou možnost mnoho míst prostě nenabízí. Za takových okolností museli v každém případě dorazit k události také hasiči z Blanska," nastínil Menšík.Nové cisterně dobrovolných hasičů v Ráječku požehnal blanenský farář Jiří Kaňa.

V sobotu však v Ráječku slavnostně pokřtili novou cisternu, která podobné obtíže vyřeší. „Uveze najednou až pět kubíků vody. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jsme o bezplatný převod takového vozidla žádali zhruba sedm let. Letos jsme se konečně dočkali a oni nám jednu cisternu, kterou profesionálové vyřadili, darovali," popsal starosta Sboru dobrovolných hasičů Ráječko.

Její přínos nevidí pouze pro práci jednotky hasičů, ale pro všechny obyvatele obce. „Nejvíc by se pochopitelně osvědčila u nějakého požáru. Ale budeme ji využívat například také při běžných úklidových pracích, třeba při čištění silnice," doplnil Menšík.

Radost má i starosta Ráječka Vít Rajtšlégr. „O získání provozuschopné cisterny jsme usilovali dlouho. Takže je samozřejmě dobře, že se to konečně povedlo," doplnil starosta.