V několika obcích na Blanensku zaplatí lidé opět vyšší poplatky za svoz komunálních odpadů. Mohou se utěšovat tím, že nárůst cen bude jen mírný. V některých obcích dokonce zastupitelé k nepopulárnímu kroku z různých důvodů nepřistoupí.


Třeba v Boskovicích by zdražovali rádi, nedovoluje jim to však zákon. Už loni radní zvýšili poplatek za odpady ve městě na nejvyšší možnou hranici pět set korun za občana. Skutečnou cenu pro příští rok však úředníci odboru tvorby a ochrany životního prostředí vypočítali na více než pět set čtyřicet korun.
„Proti letošku zaplatí v příštím roce město Boskovice na likvidaci odpadů o 138 tisíc korun více. Vzhledem k tomu, že ceny za uložení na skládce rostou, to ale není zase tak špatné,“ uvedla místostarostka Jaromíra Vítková.


Po loňském rapidním zdražení o více, než sto korun, čeká další obyvatele Rudice. „Zatím jsme ještě nerozhodli, ale zdražíme jen o maximálně třicet korun, kvůli pokrytí inflace,“ pověděl starosta Roman Šebela. Nový poplatek v Rudici tedy nepřesáhne třista padesát korun.

Opět více peněz za svoz komunálních odpadů než loni zaplatí od příštího roku lidé v některých obcích na Blanensku. Mohou se utěšovat tím, že nárůst cen bude jen mírný. Jsou obce, kde zastupitelé k nepopulárnímu kroku z různých důvodů nepřistoupí.
Třeba v Boskovicích by zdražovali rádi, nedovoluje jim to však zákon. Už loni radní zvýšili poplatek za odpady ve městě na nejvyšší možnou hranici pět set korun na člověka a rok. Skutečnou cenu pro příští rok úředníci odboru tvorby a ochrany životního prostředí vypočítali na více než pět set čtyřicet korun.


„Proti letošku zaplatí v příštím roce město Boskovice za likvidaci odpadů o sto třicet osm tisíc korun více. Vzhledem k tomu, že ceny za uložení na skládce rostou, to ale není tak špatné,“ uvedla místostarostka Jaromíra Vítková. Za tím, že náklady dramaticky nerostou, stojí třídění odpadů.
Po loňském výrazném zdražení o více než sto korun čeká další obyvatele Rudice. „Zatím jsme ještě nerozhodli, ale zdražíme jen o maximálně třicet korun, kvůli pokrytí inflace,“ řekl starosta Roman Šebela. Nový poplatek v Rudici tedy nepřesáhne tři sta padesát korun.


„Této poměrně nízké částky dosahujeme díky třídění odpadů,“ řekl starosta. Peníze od firem, jež tříděný odpad svážejí, totiž obec může použít na zaplacení likvidace velkoobjemových a nebezpečných odpadů. „Zjednodušeně můžeme říct, že čím více budou lidé odpady třídit, tím méně pak zaplatí,“ vysvětlil starosta Šebela.


O třicet korun zdražují svoz komunálního odpadu také ve Velkých Opatovicích. Každý člověk tam bude muset zaplatit čtyři sta osmdesát korun. „Ani tak poplatky plně nepokryjí náklady na svoz odpadů. Z obecní kasy připlatíme sto tisíc korun,“ upozornil starosta Jiří Bělehrádek.
Z obecního připlácí sto tisíc na odpady také ve Sloupu. „Jsou to výdaje na velkokapacitní kontejnery a tříděný odpad. Komunální odpad zaplatíme ze současných poplatků,“ vysvětlil starosta městyse Josef Mikulášek. Sloupští zaplatí, stejně jako loni, paušálně tři sta pětasedmdesát korun a příplatky dle počtu popelnic.


O poplatcích pro příští rok zatím nerozhodli v Blansku ani v Letovicích. Představitelé obou měst se shodují na tom, že pravděpodobně zůstanou ve stejné výši. Tedy čtyři sta osmdesát korun v Blansku a čtyři sta padesát korun v Letovicích. „Uvažuje se o zvýšení taxy na pět set korun, ale podle mého to rada neodsouhlasí,“ řekl místostarosta Letovic Vladimír Stejskal.