Tryskající gejzíry odpadních vod z kanálů, které tečou do potoků, po loukách a polích a dostávají se i do vodárenské nádrže se zásobárnou pitné vody. Tak to po větších deštích vypadá v území kolem přehrady nad Boskovicemi. Po neuvěřitelných téměř dvaceti letech by se to nyní konečně mělo změnit.

Původ tohoto neutěšeného stavu spadá do konce socialistické éry. Kanalizační systém, který měl řešit odvádění odpadních vod z obcí Benešov, Okrouhlá, Valchov, Velenov a boskovických částí Vratíkov a Hrádkov, paradoxně pro zabezpečení kvality povrchové vody v nádrži, byl totiž proveden tak nekvalitně, že dodnes nemohl být ani zkolaudován.

„Víme tam asi o třech stovkách bodových poruch,“ zmiňuje jedno ze smutných nej stavby Jindřich Král, předseda Svazku vodovodů a kanalizací, kterému od roku 1997 systém, ve vodárenské hantýrce nazývaný asanační opatření, patří.

Systém je velkým břemenem pro Vodárenskou akciovou společnost, která jej provozuje. „Je to zmetkové, nekvalitní dílo. Je to pro nás danajský dar, který nás stojí starosti, nervy a náklady,“ shrnula problém ředitelka boskovické divize VAS Miloslava Soldánová.

Je to protizákonné

To, že nevyhovující kanalizační síť má negativní vliv na přírodu i na kvalitu vody v nádrži, potvrzuje Dušan Kosour z Povodí Moravy. „Po deštích je kvalita horší, splašky z kanalizace tečou přímo do potoka a pak do nádrže. Nádrž je velká, má určitou retenční schopnost, s jednorázovými přítoky odpadních vod se vypořádá. Kdyby bylo potřeba brát odtud pitnou vodu, neměl by být problém ji upravit. Ale toto by se vůbec nemělo dít, je to v rozporu se zákonem,“ míní Kosour. Podle něj za ta léta už v nádrži skončily tuny takových látek, jako je dusík či fosfor.

Investorem nepovedené stavby byl státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba, stavbu realizovala firma Ingstav, později přejmenovaná na Ekoingstav.

„Pořád jsme jednali, ale státní podnik šel do likvidace a firma také zanikla. Byla chyba, že tehdejší vedení svazku stavbu od státu převzalo, tím jsme si na sebe ušili bič,“ konstatoval Jindřich Král s tím, že ani po řadě jednání se nepodařilo získat na nápravu žádné peníze ze státního rozpočtu. Na anomálii, tedy existující kanalizaci, která ale neplní svoji funkci, totiž nebylo možné najít žádný dotační program.

Nyní se konečně rýsuje reálná šance, že bude problém vyřešen. Boskovický stavební úřad vydal v prosinci územní rozhodnutí na stavbu, která má vyřešit rekonstrukci sedmnácti kilometrů kanalizačních sběračů, které odvádějí splašky na čistírnu odpadních vod Hrádkov. „Po analýzách jsme se rozhodli rekonstruovat stávající systém. Tedy čistírnu odpadních vod, kanalizační sběrače, vybudujeme nové čerpací stanice, gravitační systém se v některých místech změní v systém výtlaku,“ vyjmenoval předseda svazku Jindřich Král.

Projekt je součástí nadregionálního Projektu ochrany vod povodí řeky Dyje II. Svazek už požádal o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládané náklady jsou asi sto šedesát milionů korun. „Věřím, že budeme úspěšní a získáme dotaci ve výši osmdesáti až pětaosmdesáti procent. Jasno by mělo být v polovině roku,“ dodal Jindřich Král. V případě získání dotace stavba začne příští rok.

„Už by bylo na čase, aby se situace napravila. Valchovka je jeden z nejhorších přítoků do vodárenských nádrží, které máme ve správě,“ dodal Dušan Kosour z Povodí Moravy.