Areál totiž čeká modernizace. Její součástí bude i vytvoření nové příjezdové cesty. Hlavní vchod do sběrného dvora tak už nebude z ulice Svatopluka Čecha, ale ve směru od bývalého školního statku.

Město již vybralo firmu, která modernizaci provede. Stavba v hodnotě asi dvaadvaceti milionů korun bude hotová ještě letos. „Sběrný dvůr bude jinak dispozičně uspořádán, dostane nový povrch. Jinde bude například váha i vrátnice. Auta, která sem vozí odpad, se vyhnou ulici Svatopluka Čecha, doprava bude odkloněna na cestu směrem k bývalému školnímu statku,“ uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Odklonění dopravy bude příjemné i pro lidi bydlící na Chmelnici a v Lipové ulici, které už nebude obtěžovat hluk a prach z dopravy.

Díky modernizaci přibudou také kontejnery na odpad. Kromě biologického odpadu na kompostárně, skla, papíru, kovů, obalů od mléka a džusů, nebezpečného odpadu či PET lahví město plánuje třídit i plechovky.