Výfukové plyny znečišťující ovzduší, hluk a nebezpečí. Toho všeho zbaví Boskovické víc jak kilometr dlouhá příjezdová cesta, která povede do sběrného dvoru. „Odkloní tak těžká vozidla. Kromě této silnice chceme ve sběrném dvoře zpevnit a opravit plochy, vyměnit kontejnery a váhy a chystáme se také vysadit poblíž zeleň, abychom areál ukryli před zraky lidí,“ nastínila boskovická místostarostka Jaromíra Vítková s tím, že modernizace areálu si vyžádá asi čtyřiadvacet milionů korun. „Loni jsme požádali o dotace. Z evropských peněz můžeme získat maximálně pětadvacet procent z celkové sumy. Kolik to nakonec bude, zatím nesdělím. Stále nemáme v rukách písemné rozhodnutí,“ řekla Vítková.

Ve sběrném dvoře mohou Boskovičtí uložit tříděný odpad. Kromě papíru a skla tamní pracovníci berou také velkoobjemný odpad, stavební suť a nebezpečný odpad jako jsou elektrospotřebiče. „Lidé mají možnost uložit v Doubravách i bioodpad. Součástí dvora je totiž kompostárna,“ podotkla Vítková. Podle ní lidé za tyto věci neplatí. Výjimku tvoří podnikatelé, kteří se chtějí zbavit pracovního odpadu ve velkém.

Boskovičtí letos dokonce usadili do různých částí města kontejnery na textil. Věci jako je žehlička nebo rychlovarná konvice zase skončí v kontejnerech na drobný elektrodpad.