„S žádostí na dotaci ze Státního fondu životního prostředí na odkanalizování Mladkova čekáme už asi dva roky. Nyní fond doplnil podmínky pro podávání žádostí tak, že kromě řešení odkanalizování musí obsahovat také zlepšení dodávky pitné vody. Proto jsme připravený projekt připojení Mladkova na stokovou síť Boskovic museli doplnit o napojení na zásobovací vodovod ve Svitávce,“ přiblížila místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

V Mladkově sice vodojem mají, je ale zastaralý, proto radní nyní zvažovali dvě varianty, jak zásobování Mladkova pitnou vodou vyřešit. „Jedna z nich byla napojení na vodovod ve Skalici nad Svitavou, druhá na vodovod Vinohrádky. Vzhledem k tomu, že Skalice není ve Svazku vodovodů a kanalizací jako Boskovice, dali jsme přednost druhému řešení,“ vysvětlila Vítková.

Kdy se léta plánované odkanalizování Mladkova podaří uskutečnit, vedení Boskovic v této chvíli netuší. „Odkanalizování Mladkova je v plánech města už delší dobu. Jedná se o důležitou záležitost, ale bohužel finančně náročnou. Měla by přijít zhruba na padesát až šedesát miliónů. Tyto peníze v rozpočtu Boskovic chybí. Proto musíme s žádostí o dotaci čekat na další výzvu fondu životního prostředí,“ doplnila boskovická místostarostka­.