O získání dotace se přitom Kunštátští snažili už loni. „Stav rybníka je opravdu hrozný. Voda je zakalená a dochází k erozím břehu, takže rybník začal zasahovat na soukromé pozemky," popsal situaci starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.

Naposledy se vodní plocha dočkala úprav v devadesátých letech. Stav rybníka se mírně zlepšil po rekonstrukci kanalizace, kdy do něj přestala vést splašková kanalizace. „Momentálně už do něj přitéká převážně dešťová voda. Rybník tak přišel o část zdroje vody, ale nejedná se o nic neúnosného," podotkl Wetter.

S úpravami se začne ještě letos na podzim. „Jsme domluvení s rybáři, že vyloví ryby a v zimě bychom mohli začít bagrovat dno. Na jaře potom pracovníci zpevní břehy pomocí kamenů. V plánu je také vytvoření relaxačního prostoru a ochozu kolem rybníka," dodal starosta. Lidé by tak mohli kolem rybníka chodit například na procházky.

Celková cena oprav dosahuje téměř osmi set tisíc korun. Osmdesát procent pokryje dotace z Fondu životního prostředí, zbytek zaplatí město. Projekt počítá také s vybudováním zóny pro rozmnožování obojživelníků.

Jaké ryby po úpravách v rybníku poplavou, Kunštátští zatím ještě nevědí. „Zatím nevíme, jaké ryby tu budeme mít. Kvůli podmínkám dotace to určí Agentura ochrany přírody a krajiny," uzavřel Wetter.

MARIE JAHODOVÁ