Obce na Blanensku si zvykly čerpat peníze z dotačních fondů Evropské unie. Například na práce v oblasti vodohospodářství. Takto získané stovky milionů s sebou však přináší i povinnost řídit se evropskými stanovami v oblasti ceny vody. Ta od Nového roku na Blanensku podraží o několik korun za kubík. Mezi jednotlivými obcemi jsou výrazné rozdíly v částce, kterou musí lidé měsíčně zaplatit. Nejdražší bude voda tradičně v obcích, které jsou členy Svazku vodovodů a kanalizací.

Ve svazku je většina měst i menších obcí na Blanensku. „Kubík vody bude včetně patnácti procentní daně z přidané hodnoty stát v roce 2013 86,14 korun. To znamená, že cena bez DPH vzroste oproti letošnímu roku o 3,50 koruny na 74,90," oznámil místostarosta Blanska a předseda Svazku vodovodů a kanalizací Jiří Crha. Cena je dohromady za vodné a stočné.

Zdražení podle něj mohlo být daleko výraznější. „Podařilo se nám stlačit konečnou částku na její spodní hranici, přičemž nejvyšší možná suma byla skoro o dvacet korun vyšší," poznamenal Crha.

Ten zároveň upozornil na to, že v posledních letech se voda ve svazkových obcích zdražuje jen minimálně. „V roce 2010 jsme cenu zachovali, poté stoupla o necelých pět procent stejně jako nyní. Pokusíme se, aby příště k žádnému navýšení dojít opět nemuselo," přislíbil předseda svazku.

Nutnost zdražování se odvíjí od čerpání dotací z Evropské unie. „Cena vodného a stočného se na základě dohody s unií musí pravidelně zvyšovat. Vodárny ani obce a svazky už na cenu vody nemají prakticky žádný vliv. I přes tyto méně příjemné důsledky si však všichni uvědomují, jak výhodné je smlouvu dodržovat," sdělil Petr Fiala, ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti.

Bez peněz z Evropské unie by se totiž mnoho akcí nemohlo uskutečnit. „Jako ideální příklad vždycky uvádím investiční záměr, který region čeká v příštím roce. Jde o největší obnovu vodovodů v historii Blanenska. Budou rekonstruovány páteřní vodovodní přivaděče, což znamená náklady ve výši dvou set šedesáti milionů korun. Je nemyslitelné, že by takovou částku dokázaly obce zaplatit z vlastních rozpočtů," připomněl Fiala.

Ze stejného důvodu voda podraží v Kunštátě, který však členem Svazku vodovodů a kanalizací není. „Bez DPH se cena dohromady za vodné i stočné oproti letošnímu roku zvýší asi o korunu, na 70,27 korun. Zavázali jsme se, že budeme ve financování soběstační, to znamená pokrýt třeba případné opravy. A to bez zvýšení ceny vody bohužel nejde," uvedl vedoucí kunštátského vodohospodářského odboru Jiří Boček.

Do Svazku nepatří ani Olešnice. „Rozhodnutí nebýt ve Svazku s sebou nese jedno velké riziko, o vše se staráme sami. Ale protože si sami zajišťujeme provoz i odbyt, nabízíme lidem nižší cenu," vysvětlil starosta Olešnice Zdeněk Peša.

Cena vody v Olešnici letos vzroste poprvé. „Vodné zůstane na částce 24,80 korun za kubík bez DPH, ale stočné stoupne na 27,15 korun. Jedná se o důsledek inflace, ale i tak si myslíme, že se nejedná o závratné zdražení," podotkl olešnický starosta.

Lidem však zvýšení ceny vadí. „Každé zdražení něčeho, bez čeho se nedá žít, domácnost zasáhne. Navíc si myslím, že za vodu platíme dost už teď," podělila se o svůj názor Lenka Pernická právě z Olešnice.