Projekt zahrne Novou Amatérskou jeskyni, Ochozskou jeskyni, Rudické propadání či Býčí skálu. „Cíl je získat podklady pro následnou péči o jeskyně a zajistit opatření na ochranu jeskyní,“ shrnul zástupce vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.

V jeskyních mají být nově kvalitnější uzávěry, žebříky pro výzkumníky a naopak některé staré a nepoužívané předměty zmizí. Nové zábrany mají chránit krápníkovou výzdobu, zimující netopýry i zamezit vstupu lidem. „Všude se někdo snaží dostat do jeskyní, protože lidi to baví. Když tam ale něco ničí, je to špatně. Dokonce jsem se setkal i s tím, že někdo jezdil v jeskyni Jáchymka na motorkách,“ komentoval Zdeněk Novák, který má chalupu nedaleko jeskyně Býčí skála.

JESKYNĚ JAKO HROZBA

Vstup člověka může být nebezpečný i pro něj, nejen pro přírodu. „Jeskynní komplexy jsou hrozně rozlehlé a nesmí se tam nikdo dostat, natož vloupat. Lidé by se v nich ztratili a mohli by se zabít,“ prohlásil badatel z Býčí skály Martin Golec. Jeho výzkumné skupině udělila agentura na několik let výjimku pro zkoumání v jeskyni.

Díky tomu má možnost pozorovat změny. „Ochránci přírody se o jeskyně dobře starají. Řekl bych, že v posledních letech jsou aktivnější i přísnější. Když jsem do Býčí skály přišel před několika lety, tak tam byl sklad materiálu, který nikdo nepotřeboval. Roky jsme s kolegy spoustu věcí upravovali, čistili nebo úplně vynášeli ven,“ vzpomněl Golec.

15
milionů korun z operačního programu Životní prostředí půjde na zabezpečení jeskyní v České republice

Podobná úprava čeká i na další jeskyni. „Například v Nové Rasovně jsou železné roury, které tam v roce 1936 instaloval profesor Karel Absolon pro vyčerpání sifonu. Dnes překáží. A současně korodují, na některých místech se rozpadají. Chceme jeskyni vrátit do původního stavu a roury odstranit,“ uvedl Tůma.

Kromě praktických opatření plánuje agentura doplnit informace. „Získané podklady se použijí pro rozhodování o povolení činnosti v jeskyních nebo na povrchu nad jeskyněmi, kdy se musí zhodnotit riziko, jak by daná činnost mohla ovlivnit živočichy nebo kvalitu podzemní vody,“ vysvětlil Tůma.

Agentura ochrany přírody a krajiny plánuje podání konečného návrhu projektu do poloviny letošního roku.

IVETA BORKOVÁ

Podzemí v Moravském krasu. Ilustrační foto.
Turisté můžou obdivovat zimní Macochu. Některé jeskyně nezavírají