Původně integrační tábor Žalov dnes slouží jako rekreační středisko.