Je vysoká přibližně patnáct metrů. Výstup na ochoz vyhlídky je zdarma. Stavět rozhlednu začali dělníci v Žernovníku letos v květnu. „Jako základ nám posloužil starý vodojem z počátku šedesátých let, který stojí na konci obce ve směru na Lubě. Na něm jsme udělali dřevěnou konstrukci z modřínu ve tvaru šestiúhelníku s krytým ochozem. Schody jsou z dubového dřeva," popsal rozhlednu starosta Žernovníka Josef Zvěřina.

Stavba rozhledny stála přibližně dva miliony osm set tisíc korun. Část nákladů pokryjí dotace z Evropských fondů.