Výjimečnou příležitost nakouknout do šatny služebnictva budou mít návštěvníci rájeckého zámku. ,,Šatna se nachází hned vedle koupelny, se kterou byla průchozí. Z oděvů, které se na zámku dochovaly, jsou to především kněžská roucha a uniformy královských komoří, dále pak livreje sloužících," uvedla kastelánka zámku paní Jana Kopecká.